Powiat Tczewski

LXIX sesja Rady Powiatu Tczewskiego w dniu 11 kwietnia 2024 roku

LXIX sesja Rady Powiatu Tczewskiego, która odbędzie się 11 kwietnia 2024 r. o godzinie 15:00 w sali Obrad Rady Powiatu przy ul. Piaskowej 2 w Tczewie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2024 
4. Wnioski, oświadczenia i informacje
5. Zakończenie obrad

Materiały na LXIX sesję Rady Powiatu Tczewskiego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 

https://bip.powiat.tczew.pl/materialy-na-lxix-sesje-rady-powiatu-tczewskiego-w-dniu-11-kwietnia-2024-roku.html

Sesję można oglądać na żywo on-line pod adresem: https://bip.powiat.tczew.pl/601-nagrania-z-sesji.html 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia