Powiat Tczewski

LXX sesja Rady Powiatu Tczewskiego

LXX sesję Rady Powiatu Tczewskiego odbędzie się 23 kwietnia 2024 roku o godzinie 11:00 w sali Obrad Rady Powiatu przy ul. Piaskowej 2 w Tczewie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Zgłaszanie wniosków do porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Powiatu Tczewskiego
5. Informacja Starosty Tczewskiego z bieżącej działalności Zarządu Powiatu Tczewskiego
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania
7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tczewskim
8. Raport o stanie dróg powiatowych na dzień 30 marca 2024 roku
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji powiatowego programu profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2024
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2024 - 2036

13. Interpelacje i zapytania
14. Wnioski, oświadczenia i informacje
15. Zakończenie obrad

Materiały na LXX sesję Rady Powiatu Tczewskiego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 

https://bip.powiat.tczew.pl/materialy-na-lxx-sesje-rady-powiatu-tczewskiego.html

Sesję można oglądać na żywo on-line pod adresem: https://bip.powiat.tczew.pl/601-nagrania-z-sesji.html 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia