Przejdź do treści

Czwartek, 13.12.2018

Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Nieruchomości na sprzedaż

Informacja o wyniku zakończonego szóstego przetargu na sprzedaż nieruchomości ozn. jako działka nr 522/1, położona w Tczewie przy ul. Kołłątaja 5

Informacja o wyniku zakończonego w dniu 3 grudnia 2018 r.

szóstego przetargu pisemnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego.

 

W dniu 3 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (pokój nr 127 – sala ZUD), komisja przetargowa powołana Uchwałą Nr 216/687/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 19 listopada 2018 r., zebrała się celem przeprowadzenia szóstego pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego.

Przedmiotem w/w przetargu była zabudowana nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 522/1 (obręb 8) o powierzchni 0,0596 ha, położona przy ul. Kołłątaja 5 w Tczewie, zapisana w księdze wieczystej nr GD1T/00012886/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie. Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem administracyjno-biurowym, położona w odległości ~300 m od centrum miasta – dzielnica Stare Miasto, na obrzeżach parku miejskiego, w sąsiedztwie Sądu Rejonowego. Budynek przedwojenny, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, o powierzchni 563,02 m2.

Część jawna przetargu pisemnego nieograniczonego odbyła się w dniu 3 grudnia 2018 r. o godz. 10:03 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piaskowej 2 w Tczewie.

Część niejawna przetargu odbyła się w dniu 3 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w w/w miejscu.

Przetarg zamknięto z chwilą podpisania protokołu tj. w dniu 3 grudnia 2018 r. 

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

2 osoby, które złożyły wspólną ofertę.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

0 osób.

Cena wywoławcza nieruchomości:

480 000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Informacja o złożonych ofertach:

w terminie określonym w ogłoszeniu na składanie ofert, tj. do dnia 26 listopada 2018 r. do godz. 15:00, wpłynęła jedna oferta (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Tczewie: 23 listopad 2018 r., zarejestrowano o godz. 12:19 pod numerem 36713/2018).

Oferenci dopuszczeni do przetargu złożyli kompletną pisemną ofertę, która spełniła warunki przetargu. Cena zaoferowana przez oferentów to kwota 505 000,00 zł (słownie: pięćset pięć tysięcy złotych 00/100).

Jako nabywców nieruchomości oznaczonej jako działka nr 522/1 o powierzchni 0,0596 ha, położonej w Tczewie przy ul. Kołłątaja 5 (obr. 8), zapisanej w księdze wieczystej  nr GD1T/00012886/6, ustalono Państwa Bożenę i Grzegorza małżonków Dembek.

 

 

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.