Przejdź do treści

Czwartek, 14.11.2019

Imieniny: Emila, Laury, Rogera

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Nieruchomości na sprzedaż

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 344/8 Tczew ul. Warsztatowa.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z zm.) Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości:

 wykaz nieruchomości

stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego

przeznaczonej do sprzedaży.

 Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży:

działka oznaczona numerem 344/8 (obręb 6) o powierzchni 0.1100 ha, położona przy ul. Warsztatowej w Tczewie, zapisana w księdze wieczystej nr GD1T/00030297/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie.

Cena nieruchomości:

708 542,00 zł (słownie: siedemset osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 00/100)

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Opis nieruchomości:

działka nr 344/8 (obręb 6) powierzchnia 0.1100 ha, o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu, zabudowana budynkiem wolnostojącym, nie podpiwniczonym, dwubryłowym.

Budynek o zróżnicowanej wysokości. Pierwsza część budynku jednokondygnacyjna, druga część budynku dwukondygnacyjna. Powierzchnia użytkowa budynku 520 m2.

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, działka nr 344/8  położona jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej na rysunku Planu symbolem US3-Nowe Miasto i wyodrębnionym terenie przestrzeni publicznej, oznaczonej symbolem UZ - tereny usług z dużym udziałem zieleni.

Teren przedmiotowej nieruchomości jest położony w obszarze zdegradowanym i nie jest objęty obszarem rewitalizacji.

Szczegółowe ustalenia znajdują się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dostępnym w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1.

Termin i sposób zagospodarowania części nieruchomości:

nieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania, który winien być zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj. od 7 listopada 2019 r. do 28 listopada 2019 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 (I piętro). Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza na stronach internetowych: www.powiat.tczew.pl, www.bip.powiat.tczew.pl oraz monitorurzedowy.pl - internetowej gazecie codziennej na prawach prasy drukowanej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wynosi sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 19 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2: I piętro, pokój nr 129, tel. 58 77-34-853.

 

 

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.