Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tczewie- kontakt

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tczewie- kontakt

UWAGA!

W obecnej sytuacji epidemicznej kontakt osobisty z Biurem Rzecznika Konsumentów w Tczewie jest ograniczony do niezbędnego minimum.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie głównej www.powiat.tczew.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tczewie – Przemysław Szenrok udziela wsparcia wszystkim zainteresowanym konsumentom, przede wszystkim z terenu powiatu tczewskiego.

Rzecznik przyjmuje interesantów w biurze zlokalizowanym w pokoju numer 110 –

– I piętro budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie

– po prawej stronie w głębi korytarza, dostęp przez pokój 109 (Biuro Rzecznika Konsumentów).

Osobiście najlepiej kontaktować się w specjalnie dedykowanych dniach, tj:

w poniedziałki i w środy w godz. 0900 - 1530 oraz

w czwartki w godz. 0900 - 1300

       

O

Zalecane jest przyniesienie na konsultacje wszystkich posiadanych dokumentów związanych z problemem konsumenckim do wglądu.

Ponadto kontakt z Rzecznikiem możliwy jest poprzez telefon oraz pocztę tradycyjną lub elektroniczną.

Z uwagi na dużą ilość zgłaszających się osób, sugerowane jest poprzedzenie spotkania stosowną awizacją poprzez Biuro Rzecznika Konsumentów, które czynne jest codziennie :

poniedziałki, wtorki  i środy w godz. 7.30.00 - 15.30;

w czwartki w godz. 7.30 - 16.30;

w piątki w godz. 7.30-14.30.

Telefonicznie można kontaktować się wybierając nr (58) 773 49 47 bądź (58) 773 48 82

W pierwszej kolejności Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tczewie udziela odpowiedzi konsumentom zamieszkałym na terenie powiatu tczewskiego zgłaszającym się osobiście (także telefonicznie), a także emaile zawierające pełne dane personalne.

Korespondencja :

tradycyjna - winna być kierowana na adres Starostwa Powiatowego w Tczewie

(ul. Piaskowa 2, 83-110  Tczew )  z dopiskiem

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tczewie.

elektroniczna – z wykorzystanie następujących emaili:

rzecznik.konsumentow@powiat.tczew.pl

biuro.rzecznika.konsumentow@powiat.tczew.pl

 

Zgłaszając problem konsumencki należy przynieść ze sobą wszystkie dokumenty związane ze sprawą do wglądu (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, wszelkiego rodzaju regulaminy etc.). W przypadku gdy dokument ma stanowić załącznik do zgłoszenia powinien on być w formie kserokopii.

Analiza dokumentacji w znaczący sposób ułatwi rozpoznanie problemu i rodzaju naruszonego prawa oraz umożliwi wskazanie skutecznej drogi dochodzenia roszczeń konsumenckich.