Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2017-10-19T04:00:05+02:00 Zend_Feed_Writer http://powiat.tczew.pl/rss/id,1.html <![CDATA[W Starostwie odbyła się konferencja pn. Doradztwo zawodowe w Powiecie Tczewskim ]]> 2017-10-18T00:00:00+02:00 2017-10-18T09:53:14+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/w-starostwie-odbyla-sie-konferencja-pn-doradztwo-zawodowe-w-powiecie-tczewskim.html We wtorek 17 października w Starostwie Powiatowym w Tczewie odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych, doradców zawodowych oraz przedsiębiorstw z terenu powiatu tczewskiego. Temat konferencji dotyczył poszerzenia zakresu doradztwa zawodowego oraz promocji szkolnictwa zawodowego w Powiecie Tczewskim. <![CDATA[Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 344/12, położona w Tczewie przy ul. Jana Sobieskiego]]> 2017-10-17T00:00:00+02:00 2017-10-17T14:15:12+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/wykaz-czesci-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy-dzialka-nr-344-12-polozona-w-tczewie-przy-ul-jana-sobieskiego.html Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego przeznaczonej do sprzedaży. <![CDATA[Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji konkursowych na 2018 rok]]> 2017-10-16T00:00:00+02:00 2017-10-16T13:21:41+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-do-skladu-komisji-konkursowych-na-2018-rok.html Starosta Tczewski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowych opiniujących oferty realizacji zadań publicznych składanych na zadania konkursowe przewidziane do realizacji w 2018 roku.Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 października 2017 r. godz. 15:00. <![CDATA[Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku]]> 2017-10-13T00:00:00+02:00 2017-10-13T11:35:52+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-2018-roku.html Zgodnie z uchwałą Nr 153/513/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 11 października 2017 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową w sferze objętej konkursem, które spełniają łącznie warunku określone w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Termin składania ofert upływa z dniem 6 listopada 2017 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Tczewie).  Treść ogłoszenia poniżej. <![CDATA[Święto Mostu Tczewskiego - czeka mnóstwo atrakcji ]]> 2017-10-08T00:00:00+02:00 2017-10-11T14:36:49+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/swieto-mostu-tczewskiego-czeka-mnostwo-atrakcji.html W październiku 1857 roku nastąpiło uroczyste otwarcie mostu, którego konstruktorem był Carl Lentz. Innowacyjny, jak na tamte czasy, obiekt wzbudzał wiele emocji i był wzorem dla europejskich konstruktorów. Do dziś przez wielu jest uważany za perełkę inżynieryjną porównywalną ze słynną, paryską Wieżą Eiffla. Dokładnie 12 października mija 160 lat od uroczystego otwarcia mostu na Wiśle w Tczewie. Z tej okazji zostanie organizowane Święto Mostu Tczewskiego.Organizatorzy postanowili uczynić ten jesienny dzień wyjątkowym, ponieważ będzie to jedyna okazja, aby wejść na Most Tczewski. <![CDATA[Gniew – małe miasto z wielkim chórem]]> 2017-10-06T00:00:00+02:00 2017-10-06T14:00:05+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/gniew-male-miasto-z-wielkim-chorem.html W niedzielę, 1 października w Tczewskim Centrum Kultury i Sztuki odbył się uroczysty koncert, który stanowił podsumowanie projektu, a właściwie przede wszystkim był formą podziękowania ze strony chóru osobom, firmom, instytucjom i organizacjom za okazaną pomoc związaną z organizacją wyjazdu. <![CDATA[Powiat dofinansuje remont drogi Rajkowy - Bukowiec]]> 2017-10-04T00:00:00+02:00 2017-10-04T10:28:08+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/powiat-dofinansuje-remont-drogi-rajkowy-bukowiec.html W czwartek 28 września 2017 roku w Nadleśnictwie Starogard podpisano trójstronne porozumienie  pomiędzy Powiatem Tczewskim, Gminą Pelplin i Nadleśnictwem Starogard, którego celem jest remont drogi nr 2716G Rajkowy – Bukowiec.  <![CDATA[Zapraszamy do wspólnego biegania]]> 2017-10-04T00:00:00+02:00 2017-10-04T13:31:13+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-wspolnego-biegania.html W tym tygodniu mija 13 lat od kiedy zorganizowano  pierwszy historyczny bieg parkrun. Cykliczne biegi odbywają się także w Tczewie, a może w nich wziąć udział każdy chętny. <![CDATA[Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie bezkonkursowym - 5/2017]]> 2017-10-02T00:00:00+02:00 2017-10-02T14:15:13+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-przyznaniu-dotacji-w-trybie-bezkonkursowym-5-2017.html Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na posiedzeniu w dniu 29 września 2017 r. przyznano dotację Ruchowi Inicjatyw Obywatelskich Tczewa z siedzibą w Tczewie w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: Święto Mostu Tczewskiego. <![CDATA[7 października zapraszamy do Domu Kultury w Subkowach na VIII Sympozjum Kulinarne „O jeściu na Kociewiu”]]> 2017-09-28T00:00:00+02:00 2017-09-28T15:14:00+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/7-pazdziernika-zapraszamy-do-domu-kultury-w-subkowach-na-viii-sympozjum-kulinarne-o-jesciu-na-kociewiu.html Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet organizuje VIII Sympozjum Kulinarne „O jeściu na Kociewiu”. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16:00 w sobotę 7 października 2017 roku w Domu Kultury w Subkowach. <![CDATA[Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie bezkonkursowym - 4/2017]]> 2017-09-26T00:00:00+02:00 2017-09-26T13:02:24+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-przyznaniu-dotacji-w-trybie-bezkonkursowym-4-2017.html Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż na posiedzeniu w dniu 21 września 2017 r. przyznano dotację Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie z siedzibą w Swarożynie w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: 160. Urodziny Mostu Tczewskiego. <![CDATA[19 września w Domu Pomocy Społecznej w Damaszce odbył się Dzień Ziemniaka]]> 2017-09-22T00:00:00+02:00 2017-09-22T14:37:59+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/19-wrzesnia-w-domu-pomocy-spolecznej-w-damaszce-odbyl-sie-dzien-ziemniaka.html We wtorek 19 września, przy pięknej pogodzie, w Domu Pomocy Społecznej w Damaszce wiele osób z zaprzyjaźnionych jednostek uczestniczyło w gastronomiczno-muzycznej imprezie.  <![CDATA[23 września Szkoła Podstawowa w Suchym Dębie zaprasza na rajd rowerowy]]> 2017-09-12T00:00:00+02:00 2017-09-13T08:32:22+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/23-wrzesnia-szkola-podstawowa-w-suchym-debie-zaprasza-na-rajd-rowerowy.html W sobotę 23 września Szkoła Podstawowa w Suchym Dębie zaprasza wszystkich na VI Rodzinny Rajd Rowerowy. Zbiórka 7.10 przed Dworcem PKP w Tczewie. Podczas rajdu odbędzie się biesiada w Ostrowitem. <![CDATA[Aktywne wakacje wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych]]> 2017-09-08T00:00:00+02:00 2017-09-08T09:48:44+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/aktywne-wakacje-wychowankow-placowek-opiekunczo-wychowawczych.html Wychowankowie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie z niecierpliwością oczekiwali na zakończenie roku szkolnego. Głównym powodem oczekiwania na wakacje była chęć odpoczynku od obowiązków szkolnych, ale nie brakowało także dzieci, dla których liczyło się zdobycie nowych doświadczeń czy poznanie nowych i interesujących miejsc. W tym roku dzięki pomocy wspaniałych sponsorów nasi wychowankowie mogli skorzystać z atrakcyjnych wyjazdów wakacyjnych. <![CDATA[4 września w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego]]> 2017-09-07T00:00:00+02:00 2017-09-07T10:55:07+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/4-wrzesnia-w-zespole-szkol-ekonomicznych-w-tczewie-odbyla-sie-powiatowa-inauguracja-roku-szkolnego.html W pierwszy poniedziałek września uczniowie w całej Polsce wrócili do szkolnych ławek. Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Powiecie Tczewskim miała miejsce w Zespole Szkół Ekonomicznych im. księdza Janusza Stanisława Pasierba w Tczewie.