Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2020-07-06T11:23:47+02:00 Zend_Feed_Writer http://powiat.tczew.pl/rss/id,1.html <![CDATA[Wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele parkingowe w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego]]> 2020-01-07T00:00:00+01:00 2020-06-30T13:15:23+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/wykaz-czesci-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-przedmiot-wlasnosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-oddania-w-dzierzawe-na-cele-parkingowe-w-drodze-przetargu-pisemnego-nieograniczonego.html <![CDATA[Zarząd Powiatu Tczewskiego z absolutorium oraz wotum zaufania]]> 2020-01-07T00:00:00+01:00 2020-01-07T07:59:33+01:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/zarzad-powiatu-tczewskiego-z-absolutorium-oraz-wotum-zaufania.html 23 czerwca w sali widowiskowej Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Tczewskiego. Zgodnie z porządkiem obrad, rozpoczęła się od wysłuchania sprawozdania Starosty Tczewskiego z bieżącej działalności Zarządu Powiatu Tczewskiego, a następnie przyjęcia informacji Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedziach na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji i w okresie międzysesyjnym. Zgodnie z programem przyjęta została również informacja na temat stanu przygotowań do sezonu letniego powiatowych służb i straży. <![CDATA[Powiat Tczewski kontynuuje Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”.]]> 2020-06-25T00:00:00+02:00 2020-06-25T10:31:11+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/powiat-tczewski-kontynuuje-program-profilaktyki-zakazen-wirusem-brodawczaka-ludzkiego-hpv-chronie-zycie-przed-rakiem.html Powiat Tczewski jest w grupie samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce. W związku z tym, w ramach realizacji Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”, następujące przychodnie/ośrodki zdrowia zostały w 2020 r. realizatorami szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom wirusem HPV dziewcząt z rocznika urodzenia 2008 mieszkających na terenie powiatu tczewskiego: <![CDATA[SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA z dnia 16 marca 2020 r.]]> 2020-06-25T00:00:00+02:00 2020-06-26T09:19:13+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/sprostowanie-zawiadomienia-i-ogloszenia-z-dnia-16-marca-2020-r.html <![CDATA[SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA z dnia 27 kwietnia 2020 r.]]> 2020-06-25T00:00:00+02:00 2020-06-26T09:19:15+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/sprostowanie-zawiadomienia-z-dnia-27-kwietnia-2020-r.html <![CDATA[Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie tczewskim na lata 2021 - 2023]]> 2020-06-24T00:00:00+02:00 2020-06-24T15:29:40+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-powiatowego-programu-rozwoju-pieczy-zastepczej-w-powiecie-tczewskim-na-lata-2021-2023.html Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Tczewskiego, poddaje pod konsultacje społeczne projekt Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie tczewskim na lata 2021 – 2023. <![CDATA[OGŁOSZENIE Starosty Tczewskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego działki nr 556 położonej w obrębie Piaseczno, gmina Gniew. ]]> 2020-06-23T00:00:00+02:00 2020-06-23T13:07:43+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/ogloszenie-starosty-tczewskiego-w-sprawie-wszczecia-postepowania-administracyjnego-dotyczacego-dzialki-nr-556-polozonej-w-obrebie-piaseczno-gmina-gniew.html <![CDATA[Decyzja nr 9 ustalająca wysokość odszkodowania za działkę nr 55/1 położoną w Gniewie przy ul. Wąskiej.]]> 2020-06-23T00:00:00+02:00 2020-06-23T13:07:44+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/decyzja-nr-9-ustalajaca-wysokosc-odszkodowania-za-dzialke-nr-55-1-polozona-w-gniewie-przy-ul-waskiej.html <![CDATA[KOMUNIKAT NR 9 Starosty Tczewskiego z dnia 19.06.2020 r. w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego]]> 2020-06-19T00:00:00+02:00 2020-06-19T11:27:40+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/komunikat-nr-9-starosty-tczewskiego-z-dnia-19-06-2020-r-w-sprawie-przywrocenia-bezposredniej-obslugi-we-wszystkich-punktach-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego.html Od dnia 22 czerwca 2020 r. wznawia się bezpośrednią obsługę we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tczewskiego. <![CDATA[Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewcząt z rocznika urodzenia 2008]]> 2020-06-18T00:00:00+02:00 2020-06-19T08:57:33+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/ogloszenie-w-sprawie-wyboru-realizatorow-szczepien-profilaktycznych-przeciw-wirusowi-hpv-dziewczat-z-rocznika-urodzenia-2008.html Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 93/275/2020  z dnia 18 czerwca 2020 r. realizatorami szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2008 r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem” zostali: <![CDATA[Informacja Starosty Tczewskiego - stan na dzień 18.06.2020 r.]]> 2020-06-18T00:00:00+02:00 2020-06-18T15:05:40+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/informacja-starosty-tczewskiego-stan-na-dzien-18-06-2020-r.html Starosta Tczewski informuje, iż w Powiat Tczewski sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (18.06.2020 r.), na godzinę 11:00 wygląda następująco:- 25 przypadków potwierdzonych Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 25)Oznacza to, iż w momencie pisania tej informacji nie ma żadnego zdiagnozowanego przypadku osób, u których stwierdzono zachorowanie na COVID-19 w naszym Powiecie.Pozostałe statystyki:- 0 osób objętych kwarantanną z kontaktu- 234 osoby objęte kwarantanną rządową- 2 osoby pod nadzorem epidemicznym <![CDATA[Powiat Tczewski laureatem III edycji konkursu „Zdrowy Samorząd”]]> 2020-06-18T00:00:00+02:00 2020-06-24T11:32:10+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/powiat-tczewski-laureatem-iii-edycji-konkursu-zdrowy-samorzad.html Powiat Tczewski po raz kolejny został wybrany Laureatem III Konkursu „Zdrowy Samorząd” w kategorii ZDROWY POWIAT. Tym razem za realizację programu "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego". <![CDATA[Informacja Starosty Tczewskiego - stan na dzień 12.06.2020 r.]]> 2020-12-06T00:00:00+01:00 2020-12-06T13:27:03+01:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/informacja-starosty-tczewskiego-stan-na-dzien-12-06-2020-r.html Starosta Tczewski informuje, iż w Powiat Tczewski sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (12.06.2020 r.), na godzinę 13:00 wygląda następująco:- 25 przypadków potwierdzonych Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 23)- 3 osoby objęte kwarantanną z kontaktu- 251 osób objętych kwarantanną rządową- 1 pod nadzorem epidemicznym <![CDATA[Komunikat Starosty Tczewskiego w sprawie zmiany procedur przyjmowania wniosków do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w dniach od 15 do 19 czerwca 2020 r.]]> 2020-09-06T00:00:00+02:00 2020-09-06T11:03:17+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/komunikat-starosty-tczewskiego-w-sprawie-zmiany-procedur-przyjmowania-wnioskow-do-wydzialu-komunikacji-transportu-i-drog-w-dniach-od-15-do-19-czerwca-2020-r.html KOMUNIKAT nr 8 Starosty Tczewskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany procedur przyjmowania wniosków do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w dniach od 15 do 19 czerwca 2020 r. <![CDATA[Informacja Starosty Tczewskiego - stan na dzień 8.06.2020 r.]]> 2020-08-06T00:00:00+02:00 2020-08-06T12:00:23+02:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/informacja-starosty-tczewskiego-stan-na-dzien-8-06-2020-r.html Starosta Tczewski informuje, iż w Powiat Tczewski sytuacja epidemiczna w dniu dzisiejszym (8.06.2020 r.), na godzinę 10:00 wygląda następująco:- 25 przypadków potwierdzonych Covid-19 (w tym liczba wyzdrowień – 20)- 9 osób objętych kwarantanną z kontaktu- 129 osób objętych kwarantanną rządową- 10 osób pod nadzorem epidemicznym