Aktualności Najnowsze informacje z serwisu 2019-01-22T17:34:24+01:00 Zend_Feed_Writer http://powiat.tczew.pl/rss/id,1.html <![CDATA[Rada Powiatu przyjęła rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2019 „ROKIEM KAZIMIERZA PIECHOWSKIEGO” oraz zmiany w strukturze powiatowej oświaty.]]> 2019-01-22T00:00:00+01:00 2019-01-22T13:29:11+01:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/rada-powiatu-przyjela-rezolucje-w-sprawie-ogloszenia-roku-2019-rokiem-kazimierza-piechowskiego-oraz-zmiany-w-strukturze-powiatowej-oswiaty.html Styczniowa sesja rady Powiatu Tczewskiego poświęcona została zmianom w strukturze organizacyjnej szkół ponadpodstawowych Powiatu Tczewskiego. Obrady rozpoczęły się od minuty ciszy, podczas której uczczono pamięć zamordowanego Prezydenta Miasta Gdańska - Pawła Adamowicza. <![CDATA[Zaproszenie Pracodawcy do składania ofert na staże zawodowe w roku 2019]]> 2019-01-21T00:00:00+01:00 2019-01-21T13:28:04+01:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/zaproszenie-pracodawcy-do-skladania-ofert-na-staze-zawodowe-w-roku-2019.html ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PRACODAWCO/ PRZEDSIĘBIORCO PRZYJMIJ UCZNIA TECHNIKUM  ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZYNCH W TCZEWIEI/LUB ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I ODZIEŻOWYCH W TCZEWIE NA STAŻ ZAWODOWY W OKRESIE FERII ZIMOWYCH KONTYNUOWANYCH W OKRESIE FERII LETNICH <![CDATA[List pożegnalny Członków Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot dla śp. Pawła Adamowicza - Prezydenta Miasta Gdańska ]]> 2019-01-18T00:00:00+01:00 2019-01-18T13:05:01+01:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/list-pozegnalny-czlonkow-stowarzyszenia-obszar-metropolitalny-gdansk-gdynia-sopot-dla-sp-pawla-adamowicza-prezydenta-miasta-gdanska.html Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot nagle i tragicznie straciło swojego Prezesa, Pawła Adamowicza. My, członkowie Stowarzyszenia - w imieniu wspólnot samorządowych, które reprezentujemy - chcemy dać wyraz naszego potępienia dla barbarzyńskiego czynu mordercy, ale przede wszystkim uczcić pamięć naszego wybitnego kolegi i podziękować mu za zasługi dla budowy Metropolii.Bez jego determinacji nie powstałoby Stowarzyszenie, łączące wszystkie samorządy metropolii. Prezydent Gdańska był głównym inicjatorem tej idei, za którą poszły konkretne czyny.Praca zaangażowanego samorządowca sprawia, iż granica między tym, co prywatne i zawodowe mocno się zaciera. Takie były też nasze kontakty z Prezydentem Gdańska. Niby służbowe, lecz przecież tak bliskie i emocjonalne. Paweł był obecny w naszym samorządowym życiu od dziesięcioleci, bliskim wszystkim człowiekiem, którego dobrze znaliśmy. Nadal nie możemy uwierzyć, iż odtąd będziemy o nim mówić w czasie przeszłym.Jednym z wyrazów naszej pamięci o nieodżałowanym Prezesie - Pawle Adamowiczu będzie nasza wspólna troska o dalszą budowę społeczeństwa opartego na łączeniu ludzi, którzy szanują siebie nawzajem oraz wspólnie pracują na rzecz swoich małych Ojczyzn i wielkiej Ojczyzny.  Wiceprezesi Stowarzyszenia: Jacek Karnowski i Wojciech Szczurek  <![CDATA[Konkurs ofert na wybór realizatora szkoleń dla pracowników placówek oświatowych w ramach Powiatowego Programu Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Czas na zdrowie” – wynik oceny merytorycznej]]> 2019-01-18T00:00:00+01:00 2019-01-18T14:55:28+01:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-na-wybor-realizatora-szkolen-dla-pracownikow-placowek-oswiatowych-w-ramach-powiatowego-programu-zwalczania-otylosci-i-nadwagi-czas-na-zdrowie-wynik-oceny-merytorycznej.html Zgodnie z ogłoszeniem konkursu ofert na wybór realizatora szkoleń dla pracowników placówek oświatowych w ramach Powiatowego Programu Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Czas na zdrowie” podaje się do publicznej wiadomości zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tczewskiego wynik oceny merytorycznej ofert konkursowych.  Szczegółowe informacji w załączniku do artykułu. <![CDATA[Żałoba na terenie województwa pomorskiego ]]> 2019-01-15T00:00:00+01:00 2019-01-15T13:53:38+01:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/zaloba-na-terenie-wojewodztwa-pomorskiego.html W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska - Pawła Adamowicza, odpowiadając na potrzebę zamanifestowania jedności społecznej, Wojewoda Pomorski - Dariusz Drelich ogłosił żałobę na terenie Województwa Pomorskiego, która trwać będzie do dnia pogrzebu śp. Pawła Adamowicza.  Władze samorządowe Powiatu Tczewskiego proszą o uszanowanie pamięci Pawła Adamowicza i odstąpienie w tym czasie od hucznych wydarzeń kulturalnych i sportowych.   <![CDATA[Pożegnanie Prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza ]]> 2019-01-14T00:00:00+01:00 2019-01-15T08:46:02+01:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/pozegnanie-prezydenta-gdanska-pawla-adamowicza.html Z ogromnym bólem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Kolegi Samorządowca, Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza. Żadne słowa ani wyrazy współczucia nie są w stanie ukoić straty jaką poniosła Rodzina Pawła Adamowicza, Jego Najbliżsi, Przyjaciele oraz Współpracownicy. Zwracamy uwagę na fakt, że narasta napięcie i pogłębiają się podziały zarówno polityczne, jak i społeczne. Spór przestaje być starciem racji, a coraz częściej wyraża się w agresji, już nie tylko słownej, ale także i czynnej. Coraz częściej instrumentem sporu stają się   kłamstwa i podejrzenia. Coraz częściej też w miejsce poszanowania dla odmiennych poglądów pojawia się nienawiść do oponenta. Apelujemy do wszystkich osób życia publicznego o obniżenie temperatury sporów, o zachowanie umiaru, ale także o jednoznaczne potępienie wszelkich przejawów przemocy. Tylko wspólnym wysiłkiem, także poprzez samoograniczenie możemy zatrzymać eskalację nienawiści rodzącej przemoc. Zarząd i Rada Powiatu Tczewskiego fot. Lucyna Pęsik, źródło: trojmiasto.pl <![CDATA[Razem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie]]> 2019-01-11T00:00:00+01:00 2019-01-14T08:45:01+01:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/razem-dla-specjalnego-osrodka-szkolno-wychowawczego-w-pelplinie.html 10 stycznia o godzinie 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbył się niezwykle radosny koncert kolęd. <![CDATA[Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego]]> 2019-01-10T00:00:00+01:00 2019-01-10T09:21:25+01:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-zglaszania-kandydatow-do-skladu-komisji-konkursowej-opiniujacej-wnioski-o-przyznanie-dotacji-w-otwartym-konkursie-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-pn-organizacja-rowerowego-rajdu-gwiazdzistego.html W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na przyznanie dotacji na powierzenie realizacji w 2019 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego, Zarząd Powiatu Tczewskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej opiniującej oferty, które wpłyną na konkurs.  <![CDATA[Ogłoszenie w sprawie otwartego naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą "STOP CUKRZYCY - program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego" ]]> 2019-01-10T00:00:00+01:00 2019-01-10T13:26:46+01:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/ogloszenie-w-sprawie-otwartego-naboru-partnera-w-celu-wspolnego-przygotowania-i-realizacji-projektu-pod-nazwa-stop-cukrzycy-program-profilaktyki-cukrzycy-typu-2-na-terenie-powiatu-tczewskiego.html Powiat Tczewski na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1431) ogłasza otwarty nabór partnera do przygotowania i realizacji projektu określonego w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie pod nazwą: „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”, numer naboru RPPM.05.04.01-IZ.00-22-001/18, realizowanego w ramach poddziałania 5.4.1 – Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. <![CDATA[III sesja Rady Powiatu Tczewskiego pod znakiem budżetu na 2019 rok]]> 2019-01-09T00:00:00+01:00 2019-01-15T13:50:23+01:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/iii-sesja-rady-powiatu-tczewskiego-pod-znakiem-budzetu-na-2019-rok.html Podczas III sesji Rady Powiatu Tczewskiego, 21 grudnia 2019 roku, dochody Powiatu Tczewskiego zaplanowano na 157 milionów złotych, a wydatki oszacowano na 183 miliony. Na zadania inwestycyjne i zakupy będzie przeznaczone 44 miliony złotych, z czego blisko 30 milionów pochodzi z dofinansowania na wykonanie kolejnego etapu przebudowy Mostu Tczewskiego. <![CDATA[Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Tczewskim od 1 stycznia 2019 roku]]> 2019-01-07T00:00:00+01:00 2019-01-07T12:07:05+01:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/nieodplatna-pomoc-prawna-w-powiecie-tczewskim-od-1-stycznia-2019-roku.html Od 1 stycznia 2019 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, z bezpłatnej pomocy prawnej będzie mogła skorzystać osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. Takie oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Administratorem takich danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta. <![CDATA[Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego ]]> 2019-01-07T00:00:00+01:00 2019-01-15T13:49:30+01:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie-realizacji-w-2019-roku-zadania-publicznego-z-zakresu-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-pn-organizacja-rowerowego-rajdu-gwiazdzistego.html Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłasza otwraty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publiczznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego.  Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do artykułu.  <![CDATA[Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - w 2019 roku]]> 2019-01-02T00:00:00+01:00 2019-01-03T13:26:50+01:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/dotacje-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-i-roboty-budowlane-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru-zabytkow-w-2019-roku.html Uchwałą Nr III/27/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2019 rok, Rada Powiatu Tczewskiego zaplanowała środki na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w wysokości 10.000 zł. <![CDATA[Zdobądź środki na likwidację barier – do 21 stycznia 2019 roku]]> 2018-12-27T00:00:00+01:00 2018-12-27T12:20:46+01:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/zdobadz-srodki-na-likwidacje-barier-do-21-stycznia-2019-roku.html Do 21 stycznia 2019 roku Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. <![CDATA[Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju kultury w powiecie tczewskim w 2019 roku]]> 2018-12-27T00:00:00+01:00 2018-12-27T13:36:19+01:00 http://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-zakresie-rozwoju-kultury-w-powiecie-tczewskim-w-2019-roku.html Zgodnie z uchwałą Nr 6/25/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju kultury w powiecie tczewskim w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  Termin składania ofert: do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 – w wersji elektronicznej oraz do dnia 22 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 – w wersji papierowej. Treść ogłoszenia poniżej.