Przejdź do treści

Niedziela, 22.4.2018

Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna

Ostrzeżenie przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia !

Główny Inspektor Sanitarny oraz  Państwowa  Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ostrzegają przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie użytkowników alkoholu o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.

czytaj całość: Ostrzeżenie przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia !

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Przedmiotem konkursu było wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. Zadanie dotyczy prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od dnia 15 listopada 2013r. do dnia 14 listopada 2016r., która zapewni opiekę i wychowanie dzieciom z terenu Powiatu Tczewskiego całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji z art. 19a

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż  na  posiedzeniu w dniu 8 października 2013 r. przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł dla  Klubu Sportowego Arkadia Tczew z siedzibą w Tczewie na  realizację zadania pod nazwą: „Otwarte turnieje bilardowe dla dzieci i młodzieży”
Dotację przyznano w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr 135/3524/13 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne.

czytaj całość: Ogłoszenie o przyznaniu dotacji z art. 19a

Ogłoszenie - wnioski o udzielenie dotacji celowej w 2014 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zarząd Powiatu Tczewskiego informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2014 roku z budżetu Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zaktresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

czytaj całość: Ogłoszenie - wnioski o udzielenie dotacji celowej w 2014 roku na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych w 2013 r. – trzecie posiedzenie komisji.

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż  na  posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2013 r. przyznano dotację w wysokości 10.900,00 zł dla Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Tczewie na realizację zadania pn.: „Konferencja z okazji XX-lecia Koła PSOUU w Tczewie pn.: Ratyfikacja Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych – oczekiwania i nadzieje”.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych w 2013 r. – trzecie posiedzenie komisji.

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych w 2013 r. – drugie posiedzenie komisji

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż  na  posiedzeniu w dniu 23 maja 2013 r. przyznano dotację w wysokości 3.840,00 zł dla Stowarzyszenia „Szlaki Kulturowe” z siedzibą w Subkowach na realizację zadania pn.: Konferencja naukowa „Szlaki kulturowe: organizacja, promocja, zarządzanie”.

czytaj całość: Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych w 2013 r. – drugie posiedzenie komisji

Ruszył Aktywny samorząd 2013

Osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej oraz dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o pomoc finansową ze środków PFRON w ramach realizacji przez Powiat Tczewski pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2013.
Szczegółowe informacje o realizacji Programu umieszczone są na stronie http://niepelnosprawni.powiat.tczew.pl  w zakładce Aktywny samorząd.

czytaj całość: Ruszył Aktywny samorząd 2013

KOMUNIKAT

W okresie od dnia 4 lutego do 6 marca br. na terenie powiatu tczewskiego trwać będzie kwalifikacja wojskowa.

Do stawienia się do kwalifikacji wezwane będą przez wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta następujące osoby:

czytaj całość: KOMUNIKAT

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego przewidzianych do realizacji w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2013 r.

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż uchwałą nr 102/399/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego, przewidzianych do realizacji w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. następującym podmiotom:

czytaj całość: Rozstrzygnięcie konkursu ofert - dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego przewidzianych do realizacji w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na dotacje celowe dla klubów sportowych na prowadzenie działalności statutowej w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2013 r.

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż uchwałą nr 102/400/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. przyznano dotacje celowe dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2013 r. następującym podmiotom:

czytaj całość: Rozstrzygnięcie konkursu na dotacje celowe dla klubów sportowych na prowadzenie działalności statutowej w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2013 r.

Dotacje na prace konserwatorskie

Uchwałą Nr XV/111/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2016 rok Rada Powiatu Tczewskiego zwiększyła pulę środków na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków o 4.500,00 zł. 

czytaj całość: Dotacje na prace konserwatorskie

Zabytki - dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

 

Rada Powiatu Tczewskiego uchwałą nr XXIX/179/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2013 rok, zaplanowała środki na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 5.000 zł.

O dotacje mogą ubiegać się jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Zarządu Powiatu Tczewskiego w terminie do końca lutego każdego roku.  

czytaj całość: Zabytki - dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Powiatowa Rada Zatrudnienia

W związku z kończąca się kadencją Powiatowej Rady Zatrudnienia w Tczewie proszę o zgłaszanie w terminie do 31 sierpnia 2012 r. kandydatów na kolejną kadencję 2012 -2016 do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Tczewie.

 

czytaj całość: Powiatowa Rada Zatrudnienia

Spotkanie informacyjne z 9.5 w Starostwie Powiatowym w Tczewie

Dnia 23 lipca 2012 roku (poniedziałek) w Starostwie Powiatowym w Tczewie w sali Rady Powiatu Tczewskiego (I piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

czytaj całość: Spotkanie informacyjne z 9.5 w Starostwie Powiatowym w Tczewie

Informacja końcowa o projekcie pn. "Razem damy radę..."

Dobiega koniec projekt współfinansowany z przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Razem damy radę- wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim”.

czytaj całość: Informacja końcowa o projekcie pn. "Razem damy radę..."

V edycja Konkursu Fotograficznego „Wakacje z aparatem” – „AKTYWNY WYPOCZYNEK”

Fabryka Sztuk ogłasza V Konkurs Fotograficzny „Wakacje z aparatem” pod patronatem Starosty Tczewskiego dr Józefa Puczyńskiego. Konkurs ma określony temat – aktywny wypoczynek.

czytaj całość: V edycja Konkursu Fotograficznego „Wakacje z aparatem” – „AKTYWNY WYPOCZYNEK”

Zakończenie Dni Godności Osób Niepełnosprawnych 2012

5 czerwca 2012 roku w ramach obchodów Dni Godności Osób Niepełnosprawnych Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pelplinie dla przybyłych Gości zorganizował w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie konferencję i warsztaty. Uroczystości towarzyszyła myśl przewodnia zaczerpnięta od Mikołaja Gogola: „Człowiek powołany został na świat, a więc jest światu potrzebny”.

Na konferencję przybyli przedstawiciele: Samorządu Powiatu Tczewskiego oraz Miasta Pelplina, różnych szkół i instytucji, placówek opiekuńczych i pomocowych, służb mundurowych i organizacji pozarządowych oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych.

czytaj całość: Zakończenie Dni Godności Osób Niepełnosprawnych 2012

Pomorskie 2020

W związku z procesem aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego została uruchomiona strona internetowa http://strategia2020.pomorskie.eu/, na której umieszczane są na bieżąco informacje dotyczące przebiegu prac. Dzięki temu mają Państwo dostęp do wszystkich wypracowanych do tej pory materiałów oraz możecie Państwo śledzić relacje z przebiegu wszystkich odbywających się spotkań związanych z aktualizacją Strategii.

czytaj całość: Pomorskie 2020

Rejon Prienai (Litwa)

Powiat Tczewski zyskał nowego partnera zagranicznego. 14 kwietnia 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie uroczyście zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Tczewskim a Rejonem Prienai (Litwa). Jak podkreślają sygnatariusze podpisanego dokumentu główną płaszczyzną współdziałania będzie kultura i gospodarka.

czytaj całość: Rejon Prienai (Litwa)

Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.