Przejdź do treści

Poniedziałek, 1.3.2021

Imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie > UMAWIANIE WIZYT W PUNKTACH

INFORMACJA O SPOSOBIE UMAWIANIA TERMINU WIZYTY W PUNKTACH W 2021 ROKU

WAŻNE!

Do odwołania zawieszona jest stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W celu ustalenia terminu udzielenia porady, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji proszę o kontakt pod nr tel. 58 77 34 912 (w godzinach pracy urzędu) lub poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/pomorskie/tczewski lub mailowy punkt@powiat.tczew.pl .

O wszelkich zmianach w sposobie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie tczewskim, będą Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej: www.powiat.tczew.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tczewie.

INFORMACJA O SPOSOBIE UMAWIANIA TERMINU WIZYTY W PUNKTACH

 

W celu ustalenia terminu udzielenia porady, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji proszę o kontakt pod nr tel. 58 77 34 912 (w godzinach pracy urzędu) lub poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/pomorskie/tczewski lub mailowy punkt@powiat.tczew.pl .

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Osoba, która zgłosi uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa Staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających.  Należy wskazać dostępne tej osobie środki porozumiewania się na odległość.

 

Chęć skorzystania z pomocy / porady poza punktem należy zgłosić telefoniczne 58 77 34 912 lub za pośrednictwem e-maila: punkt@powiat.tczew.pl na co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem.

Chęć skorzystania z pomocy / porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy zgłosić telefoniczne 58 77 34 912 lub za pośrednictwem e-maila: punkt@powiat.tczew.pl.

W treści e-maila należy co najmniej:

  1. podać zakres usługi: nieodpłatna pomoc prawna / nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;
  2. wskazać lokalizację punktu: nazwa miejscowości;
  3. w przypadku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – wskazać czy porady oczekuje się od adwokata czy radcy prawnego;
  4. podać inicjały imienia i nazwiska osoby uprawnionej.

Dysponent punkt@powiat.tczew.pl na podstawie uzyskanych danych umówi wizytę lub przekaże treść e-maila do właściwego punktu najpóźniej w dniu następującym po dniu zgłoszenia. Dysponent za pośrednictwem e-maila potwierdzi wykonane czynności.

 

Chęć skorzystania z nieodpłatnej mediacji należy zgłosić telefonicznie 58 77 34 912 na co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem.

 

UWAGA:
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej porady obywatelskiej, w każdej z wymienionych form, osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.