Przejdź do treści

środa, 20.1.2021

Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Zarządzanie kryzysowe

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

  zasięg działania: powiat tczewski

  adres: ul. Piaskowa 2 pokój nr 06

  tel. całodobowy: 58 773-48-77

  fax całodobowy: 58 773-48-03

  e-mail: czk@powiat.tczew.pl


   Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego działającego w ramach Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego, które funkcjonuje całodobowo, należy:
   1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
   2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów gminnej administracji publicznej;
   3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
   4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
   5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
   6. dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
   7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

   Podstawowe definicje:

   zarządzanie kryzysowe - Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

   sytuacja kryzysowa - sytuacji kryzysowej - należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;

    infrastruktura krytyczna - należy przez to rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.


   Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:

   • zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
   • łączności,
   • sieci teleinformatycznych,
   • finansowe,
   • zaopatrzenia w żywność,
   • zaopatrzenia w wodę,
   • ochrony zdrowia,
   • transportowe,
   • ratownicze,
   • zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
   • produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

   wydruk, pdf

   przeczytaj treść ponownie

   banner banner

   Kalendarz wydarzeń

   Starostwo Powiatowe w Tczewie

   ul. Piaskowa 2
   83-110 Tczew

   tel. 58 7734 800
   fax.58 7734 803
   mail: starostwo@powiat.tczew.pl

   Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

   banner banner banner banner banner banner

   Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.