Powiat Tczewski
Powróć do: Fundusze Krajowe

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Program Polski Ład ma na celu przede wszystkim zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.