Przejdź do treści

Czwartek, 28.1.2021

Imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Powiat Tczewski - strona główna

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na 2021 rok (PCPR)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Tczewskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku, zaprasza zainteresowane fundacje, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej. Celem działania komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert.

czytaj całość: Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na 2021 rok (PCPR)

Złóż wniosek o przyznanie nagrody Starosty Tczewskiego

Do końca stycznia 2021 r. można składać wnioski o przyznanie nagród Starosty Tczewskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu za rok poprzedni. Szczegółowy regulamin oraz formularze wnisoków dostępne są na stronie internetowej Powiatu:

  • kultura - https://www.powiat.tczew.pl/nagrody-i-wyroznienia-starosty-tczewskiego/nagrody-starosty-tczewskiego-w-dziedzinie-kultury.html
  • sport - https://www.powiat.tczew.pl/nagrody-i-wyroznienia-starosty-tczewskiego/nagrody-starosty-tczewskiego-w-dziedzinie-sportu.html

czytaj całość: Złóż wniosek o przyznanie nagrody Starosty Tczewskiego

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na przyznanie dotacji celowych dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej (1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021 r.)

Zarząd Powiatu Tczewskiego informuje, że na mocy uchwały Nr 125/375/2020 z dnia 30 grudnia przyznano dotacje na prowadzenie statutowej działalności sportowej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. następującym podmiotom:

czytaj całość: Rozstrzygnięcie konkursu ofert na przyznanie dotacji celowych dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej (1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021 r.)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia w powiecie tczewskim w 2021 roku

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w  zakresie promocji i ochrony zdrowia w powiecie tczewskim w 2021 roku przyznaje się dotacje następującym podmiotom:

czytaj całość: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia w powiecie tczewskim w 2021 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w powiecie tczewskim w 2021 roku

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w powiecie tczewskim w 2021 roku przyznaje się dotacje następującym podmiotom:

czytaj całość: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w powiecie tczewskim w 2021 roku

Rezolucja Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie ogłaszenia roku 2021 „ROKIEM STEFANA ŁASZEWSKIEGO”

REZOLUCJA

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 20 stycznia 2021 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 8 ust. 2 Statutu Powiatu Tczewskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 4071 i 4660)

ogłasza się

rok 2021 „ROKIEM STEFANA ŁASZEWSKIEGO”

czytaj całość: Rezolucja Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie ogłaszenia roku 2021 „ROKIEM STEFANA ŁASZEWSKIEGO”

Darmowe szkolenie prawne

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie zaprasza do skorzystania ze szkolenia dot. zagadnień prawnych w codziennym życiu.

czytaj całość: Darmowe szkolenie prawne

Dotacje na prace konserwatorskie w 2021 roku

Uchwałą Nr XXVI/179/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2021 rok, Rada Powiatu Tczewskiego zaplanowała środki na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w wysokości 10.000 zł.

czytaj całość: Dotacje na prace konserwatorskie w 2021 roku

Szkoła Rodziców - darmowe szkolenie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie realizujący projekt pod nazwą Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji zaprasza rodziców uczniów szkół powiatowych do skorzystania z darmowego szkolenia pod nazwą – Szkoła Rodziców.

Jest to cykl 10 spotkań w formie online z doświadczoną panią psycholog, matką kilku dzieci. Spotkania będą w godzinach popołudniowych i wieczornych (szczegóły zostaną ustalone po zawiązaniu grupy).

czytaj całość: Szkoła Rodziców - darmowe szkolenie

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów (Project Support Facility, PSF) na rok 2021

Informujemy, że Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego opublikował informację o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów (Project Support Facility, PSF) na rok 2021.

czytaj całość: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów (Project Support Facility, PSF) na rok 2021

Wyniki zapytania ofertowego dotyczacego realizacji usługi Opiekuna metodyczno- dydaktycznego w ZST i ZSBiO w Tczewie

Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego realizacji usługi Opiekuna metodyczno-dydaktycznego w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie oraz w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie.

czytaj całość: Wyniki zapytania ofertowego dotyczacego realizacji usługi Opiekuna metodyczno- dydaktycznego w ZST i ZSBiO w Tczewie

Informacje dot. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w roku 2021

Na terenie powiatu tczewskiego w 2021 roku będzie funkcjonować 5 punktów pomocy, w tym 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Do odwołania zawieszona jest stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. O wszelkich zmianach w sposobie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie tczewskim będą Państwo informowani na bieżąco.

czytaj całość: Informacje dot. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w roku 2021

Od 1 stycznia 2021 roku funkcję zarządcy dróg powiatowych pełni Wydział Inwestycji i Remontów

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Tczewie z dniem 01 stycznia 2021 roku funkcję zarządcy dróg powiatowych będzie pełnił Wydział Inwestycji i Remontów.

czytaj całość: Od 1 stycznia 2021 roku funkcję zarządcy dróg powiatowych pełni Wydział Inwestycji i Remontów

Ankieta jest nieaktywna
Wróć do strony głównej

przeczytaj treść ponownie

banner banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.