Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 20 lipca 2024
Imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
pochmurno
26°C

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 W celu ustalenia terminu udzielenia porady, świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub mediacji
proszę o kontakt pod nr tel. (58) 77 34 912 

(w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, czwartki 7.30 - 16.30, piątki 7.30 - 14.30)

lub poprzez stronę internetową

Umówienie wizyty-Nieodpłatna Pomoc Prawna

Wszystkie punkty dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, o których mowa w art. 8 ust.8 ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się mogą korzystać z porady poza lokalem punktu lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon lub komunikatory internetowe. 

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoby te składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4. ust. 2 ww. ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość  lub miejsca udzielenia porady poza punktem.


 

Osoby, które skorzystały z porady przez telefon lub drogą elektroniczną mogą wyrazić anonimową opinię na temat udzielonej porady. 

Opinię można przekazać:

  • telefonicznie (w zakresie informacji zawartej w części B karty) na numer tel.  (58) 77 34 912
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: punkt@powiat.tczew.pl
  • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Tczewie, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, ul. Piaskowa 1, 83-110 Tczew.

Druk części B karty pomocy i wszelkie informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zamieszczamy poniżej.


 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą korzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed uzyskaniem pomocy, osoba uprawniona musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenie  składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Od dnia 16 maja 2020 r. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku mogą uzyskać pomoc prawną w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielenie pomocy w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, jest kwalifikowane jako pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą". W związku z tym stosownie do treści art. 37 ust. 1 ww. ustawy, osoba ubiegająca się o pomoc przed umówieniem się na poradę jest zobowiązana do przedstawienia dodatkowych informacji.


 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 

TCZEW PUNKT NR 1
- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Tczewie zlokalizowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w pokoju nr 011.

 

Godziny otwarcia punktu:

Poniedziałek od 12.00 do 16.00
Wtorek  od 12.00 do 16.00
Środa  od   8.00 do 12.00
Czwartek  od   8.00 do 12.00
Piątek  od   8.00 do 12.00

 


 

TCZEW PUNKT NR 2

-  punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w pomieszczeniu nr 30 (parter) w budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Pasierba w Tczewie przy ul. Gdańskiej 17.

 

 

Godziny otwarcia punktu:

Poniedziałek  od   13.00 do 17.00
Wtorek  od   13.00 do 17.00
Środa  od     8.00 do 12.00
Czwartek  od     8.00 do 12.00
Piątek od     8.00 do 12.00

 


 

PELPLIN PUNKT NR 3

- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie przy ul. Sambora 5A w pomieszczeniu nr 11. 

 

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, tj. Stowarzyszenie OVUM z siedzibą w Gdyni przy ul. Traugutta 2, KRS 0000217093.

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela radca prawny lub adwokat.

 

 

Godziny otwarcia punktu:

Poniedziałek

                               od   9.00 do 13.00

Wtorek 

od  15.00 do 19.00

Środa 

od    9.00 do 13.00

Czwartek

od   15.00 do 19.00

Piątek 

od    9.00 do 13.00

   


 

GNIEW i RZEŻĘCIN PUNKT NR 4

- punkt nieodpłatnej pomocy obywatelskiej zlokalizowany jest w zlokalizowany jest w Gniewie i w Rzeżęcinie.

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą: 89-632 Brusy, ul. Dworcowa 18, KRS 0000291352.

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie, 83 - 140 Gniew, ul. Kusocińskiego 10

 

Godziny otwarcia punktu:

Poniedziałek

od 14.00 do 18.00

Środa 

od 14.00 do 18.00

Czwartek 

od   8.00 do 12.00

 


 

Budynek Klubu Senior + w Rzeżęcinie nr 9A, 83-132 Rzeżęcin

 

Godziny otwarcia punktu:

Wtorek  od 13.00 do 17.00
Piątek  od   8.00 do 12.00

 


 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub

3a. nieodpłatną mediację lub

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1. działania dostosowane do indywidulnej potrzeby osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

2. nieodpłatną mediację.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.