Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 22 kwietnia 2024
Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz
pochmurno
2°C
Powróć do: Rady Społeczne

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Tczewie

Rada Rynku Pracy

Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy oraz organem stanowiącym w zakresie ustalania priorytetów wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Członkami Rady Rynku Pracy są przedstawiciele organizacji pracodawców oraz organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia  24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). Ponadto  w skład Rady wchodzi  przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Rada Rynku Pracy, oprócz inspirowania przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,  realizuje głównie zadania opiniodawczo-doradcze dotyczące: planów i sprawozdań a także racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy,  projektu Krajowego Planu Działań, projektów ustaw w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej,  przedłożonych  przez ministra właściwego do spraw pracy priorytetów, wzoru podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz planu ich wydatkowania. Ponadto decyduje o przeznaczeniu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z ustalonymi przez Radę priorytetami wydatkowania tych środków, co pozwala partnerom społecznym, w większym stopniu niż dotychczas, decydować o przeznaczeniu środków na szkolenia dla szczególnie potrzebujących grup pracowników, firm, branż lub regionów.

Powiatowe Rady Rynku Pracy

Członkami powiatowej rady rynku pracy są osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Zakres zadań powiatowych rad rynku pracy jest odpowiednio odwzorowaniem zakresu zadań wojewódzkich rad rynku pracy - adekwatnie do lokalnego rynku pracy - przy czym ze względu na zadania powiatowych urzędów pracy, powiatowe rady rynku pracy dodatkowo opiniują celowość realizacji programów specjalnych oraz proponowane zmiany ich realizacji a także celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 1.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tczewie na okres kadencji 2020 - 2024:

Podstawa prawna: art. 23 ust. 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621).

Zarządzenie Nr 46/2020 Starosty Tczewskiego z dnia 23.11.2020 r.

Zarządzenie Nr 46/2021 Starosty Tczewskiego z dnia 15.11.2021 r.

Przedstawiciele terenowych struktur organizacji związkowych:

 • Andrzej Glazik - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność" 
 • Mirosław Machlikowski - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
 • Jarosław Wodziński - Forum Związków Zawodowych

Przedstawiciele terenowych struktur organizacji pracodawców:

 • Grzegorz Sobieralski - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej - Pracodawcy Pomorza
 • Witold Kleina - Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Arkadiusz Wódarczyk - Business Centre Club Loża Gdańska

Przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych:

 • Henryk Kata - Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
 • Karol Przygocki - Pomorska Izba Rolnicza

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego:

 • Adam Urban - Zastępca Prezydenta Miasta Tczewa
 • Karina Janusz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach - Przewodnicząca Rady
 • Krzysztof Adamczyk - Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy:

 • Arkadiusz Brzozowski - Stowarzyszenie Wspierania inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego
 • Andrzej Konieczny - Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

 

Adres do korsepondencji:

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Tczewie
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
ul. Aleja Solidarności 14 A
83-110 Tczew

e-mail: gdtc@praca.gov.pl

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 - rady rynku pracy
Format: doc, 48 kB
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.