Powiat Tczewski

Aktualizacja PES

Starostwo Powiatowe w Tczewie prowadzi prace nad stworzeniem internetowej bazy przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących na terenie powiatu tczewskiego. Baza ma na celu umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej szerszej promocji oferowanych produktów i usług. 

Przygotowując bazę PES chcemy wspomóc kreowanie popytu na produkty i usługi wytwarzane przez podmioty ekonomii społecznej naszego powiatu oraz budowanie ich dobrej marki.

Poprzez zgromadzenie i udostępnienie danych w jednym miejscu, stworzymy dodatkowy kanał informacyjny ułatwiający potencjalnym klientom indywidualnym, instytucjonalnym i biznesowym znalezienie informacji na temat oferty PES. Baza ma szansę stać się kompleksowym i wygodnym narzędziem dla rosnącego grona zwolenników odpowiedzialnych społecznie zakupów, a także dla podmiotów szukających partnerów do współpracy.

W związku z tym zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do współpracy w przygotowaniu zawartości bazy PES. Oferujemy możliwość bezpłatnego umieszczenia informacji o Państwa podmiocie oraz produktach i usługach.

W celu zapewnienia spójności bazy przygotowaliśmy ujednolicony formularz. 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie osobiście lub za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, faksu.
Dane teleadresowe: 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2, nr faksu 58 7734803.

Szczegółowe informacje na temat przygotowywanej bazy można uzyskać pod nr telefonu 58 7734916.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do bazy PES
Format: doc, 96.5 kB