Powiat Tczewski
Powróć do: Fundusze Krajowe

Fundusz Dróg Samorządowych

Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych, zwanego dalej ,,Funduszem” lub ,,FDS”, jest dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych, a także zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Utworzenie FDS poprzedziły inne mechanizmy wsparcia finansowego infrastruktury lokalnej – dwie edycje Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL), kontynuacją którego jest Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Inwestycje prowadzone z tego programu przez Powiat Tczewski: