Powiat Tczewski
Powróć do: Wybierz kategorie

Herb i flaga Powiatu

Herb i flaga Powiatu Tczewskiego zostały ustanowione uchwałą nr XII/69/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Herb Powiatu Tczewskiego przedstawia po lewej stronie tarczy czerwonego gryfa z żółtym dziobem i pazurami, natomiast po prawej stronie sześć białych fal na niebieskim tle, symbolizujących sześć gmin Powiatu Tczewskiego i rzekę Wisłę stanowiącą wschodnią granicę powiatu. Układ symboli na fladze jest identyczny jak w herbie. Tarcza herbowa okonturowana jest czarną linią, linia podziału tarczy jest zaznaczona czarną kreską. Opis herbu zgodnie z zasadami blazowania.

Herb Powiatu TczewskiegoAutorem projektu graficznego herbu i flagi Powiatu Tczewskiego jest tczewski plastyk, Stefan Kukowski.

 

W sprawie wykorzystania herbu Powiatu Tczewskiego należy kontaktować się z Wydziałem Rady, Zarządu i Rozwoju Powiatu:
nr tel. 58 77 34 902
e-mail: promocja@powiat.tczew.pl