Powiat Tczewski

Mirosław Augustyn - Starosta Tczewski

KONTAKT:

Sekretariat Starostów

pok. 139 (I piętro)

tel. 58 77 34 804-805

e-mail: sekretariat@powiat.tczew.pl

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2

83-110 Tczew

 

Starosta Mirosław Augustyn przyjmuje interesantów, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym w czwartki w godz. 15:00-16:30.

Staroście podlegają:

 • Wicestarosta,
 • Skarbnik Powiatu,
 • Sekretarz Powiatu,
 • Wydział Edukacji,
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg,
 • Wydział Rady, Zarządu i Rozwoju Powiatu,
 • Wydział Inwestycji i Remontów,
 • Referat Zarządzania Kryzysowego,
 • Zespół Radców Prawnych,
 • Zespół Kontrolny,
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów,  
 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 • Inspektor Ochrony Danych,  
 • Audytor Wewnętrzny,
 • BHP.

 

Starosta sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi powiatu:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tczewie,
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Tczewie,
 • Powiatowym Centrum Sportu w Tczewie,
 • Szpitalami Tczewskimi S.A,
 • Domem Pomocy Społecznej w Gniewie,
 • Domem Pomocy Społecznej w Pelplinie,
 • Domem Pomocy Społecznej w Stanisławiu,
 • Domem Pomocy Społecznej w Rudnie,
 • Domem Pomocy Społecznej w Damaszce,
 • Domem Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach,
 • I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie,
 • II LO im. Jana III Sobieskiego w Tczewie,
 • Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie,
 • Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Henryka Mrossa w Gniewie,
 • Zespołem Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Stanisława Pasierba w Tczewie,
 • Zespołem Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie,
 • Zespołem Szkół Branżowych im. księcia Sambora II w Tczewie,
 • Zespołem Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie,
 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Pelplinie,
 • Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie.
Starosta Tczewski - Mirosław Augustyn