Powiat Tczewski
Powróć do: Obszary realizacji

Obszar A zadanie 1

Moduł I Obszar A Zadanie 1

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności)
  • wiek do lat 18, lub wiek aktywności zawodowej (a w przypadku osób w wieku emerytalnym zatrudnienie)
  • dysfunkcję narządu ruchu
  • brak wymagalnych zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu

WYSOKOŚĆ MAKSYMALNEGO DOFINANSOWANIA:

  • 70.000 zł, przy czym w przypadku zakupu niestacjonarnego/ mobilnego fotela/ fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej - 8.000 zł

MINIMALNY UDZIAŁ WŁASNY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

  • 10% ceny brutto zakupu/usługi montażu oprzyrządowania (wkład nie może pochodzić ze środków PFRON)

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY:

  • Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.