Powiat Tczewski
Powróć do: Obszary realizacji

Obszar B zadanie 3

Moduł I Obszar B Zadanie 3

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym - dysfunkcja wzroku)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • umiarkowany stopień niepełnosprawności
  • dysfunkcja narządu wzroku
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:

  • 10.000 zł

MINIMALNY UDZIAŁ WŁASNY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

  • 10% ceny brutto zakupu (wkład nie może pochodzić ze środków PFRON)

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY:

  • Pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.