Powiat Tczewski
Powróć do: Obszary realizacji

Obszar B zadanie 5

Moduł I Obszar B Zadanie 5

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • pomoc udzielona w Obszarze B, Zadaniu: 1 lub 4
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:

  • 1.650 zł

MINIMALNY UDZIAŁ WŁASNY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

  • 10% ceny brutto zakupu (wkład nie może pochodzić ze środków PFRON)

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY:

  • Pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.