Powiat Tczewski
Powróć do: Obszary realizacji

Obszar C zadanie 2

Moduł I Obszar C Zadanie 2

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:

  • 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora - nie więcej niż 1.100 zł

MINIMALNY UDZIAŁ WŁASNY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

  • nie dotyczy

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: 

  • Ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną.