Powiat Tczewski
Powróć do: Wykaz PES

Usługi szkoleniowe

TCZEWSKIE STOWARZYSZENIE AIKIDO AIKIKAI

  • adres: 83-110 Tczew, ul. Jedności Narodu 21 C/7
  • strona WWW: www.aikido.tczew.pl
  • dane rejestrowe: stowarzyszenie wpisane pod nr 24 do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Starostę Tczewskiego  
  • NIP: 593 21 41 931 ; REGON: 191675876
  • osoba do kontaktu: Tomasz Szalbierz, tel. 509 810 339, e-mail: aikido.tczew@gmail.com
  • dane dotyczące prowadzonej działalności - podmiot prowadzi szkolenia z zakresu aikido dla dzieci od 6. roku życia oraz młodzieży i dorosłych w oddzielnych grupach w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 w Tczewie przy ul. Gdańskiej 2, godziny zajęć: środa, piątek: 19:00 – 21:30, sobota: 9:00 – 11:00
  • informacje dotyczące produktu/ usługi - szkolenie z zakresu japońskiej sztuki walki aikido

Aikido to sztuka walki poświęcona tylko i wyłącznie etycznej obronie przed niesprowokowanym atakiem. W swoim założeniu ma ona obezwładnić atakującego nie wyrządzając mu krzywdy i jednocześnie wykorzystać energię jego ataku przeciwko niemu. Przeznaczona jest dla wszystkich niezależnie od płci czy wieku. Minimalny wiek dla dzieci to 6 lat, a dla młodzieży 13-14 lat.
Koszt udziału w zajęciach dofinansowany jest przez lokalne samorządy.

  • data zgłoszenia do bazy PES: 2 lutego 2016 r.

FUNDACJA OBYWATELSKA W GNIEWIE

Tworzymy przestrzeń do nauki przez zabawę, zastępując bezmyślną rozrywkę twórczym rozwojem i wprowadzając odpowiedzialne, świadome zagrożeń i kreatywne korzystanie z nowych technologii. Ponadto wypełniamy lukę w formalnej edukacji dzieci i młodzieży w obszarach: edukacja społeczna, finansowa, przedsiębiorcza, kształtowanie kompetencji przyszłości.

  • nazwa/rodzaj i opis produktu lub usługi

1. Warsztaty edukacji cyfrowej
Podnoszenie kompetencji cyfrowych oraz wiedzy o zagrożeniach w Internecie i sposobach radzenia sobie z tymi zagrożeniami. Praca warsztatowa - nauka połączona z zabawą. Odbiorcami warsztatów są dzieci, młodzież oraz dorośli, w tym rodzice. Czas trwania 1-3h, możliwość realizacji w długoterminowym cyklu rozwojowym. Ceny ustalane indywidualnie.
2. Warsztaty edukacji społeczno-finansowej i przedsiębiorczej
Warsztaty dla dzieci i młodzieży – uzupełnienie oferty placówek edukacyjnych i wychowawczych, w oparciu o Program Aflatoun (edukacja społeczno-finansowa) oraz materiały Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER (StarterPack – kompetencje przyszłości, kompetencje ekonomiczne). Czas trwania 1-3h w cyklu 7-10 spotkań.
3. Facylitacja włączająca
Oferujemy aktywizację grup mieszkańców i członków lokalnych wspólnot i organizacji w oparciu o metodologię „Active Citizens – Aktywna Społeczność” British Council – to międzynarodowa inicjatywa obecna w ponad 90 krajach. Odbiorcy: samorządy, duże organizacje. Czas trwania min. 5x 3-5h. Możliwość rozszerzenia o dodatkowy cykl mający na celu wypracowanie przez grupę projektu oraz towarzyszenie w jego realizacji i ewaluacji.
4. Praca z innowacją
Facylitacja pracy z interdyscyplinarnymi zespołami nad tworzeniem innowacyjnych produktów i usług, w oparciu o proces design thinking w metodologii Google'a CSI:Lab. Odbiorcy: Organizacje społeczne, biznes, samorząd. Czas trwania min. 5h, preferowany cykl 5x 2-3h.

  • data zgłoszenia do PES: 19 grudnia 2019 r.