Powiat Tczewski
Powróć do: Wybierz kategorie

Współpraca partnerska

Współpraca z Rejonem Owidiopolskim (Ukraina)
Herb Rejon Owidiopolski (ukraina)

4 sierpnia 2004 r. Powiat Tczewski podpisał porozumienie z Rejonem Owidiopolskim na Ukrainie. Rejon Owidiopolski to jednostka administracyjna położona w obrębie Obwodu Odeskiego. Rejon został utworzony w 1924 roku. Jego powierzchnia liczy 815 km2. Rejon zamieszkuje około 28 tys. mieszkańców. Siedzibą władz Rejonu jest miasto Owidiopol.

Współpraca pomiędzy Powiatem Tczewskim a Rejonem Owidiopolskim rozwija się przede wszystkim na płaszczyźnie kulturalnej i oświatowej. Dwukrotnie w Powiecie Tczewskim z wizytą gościła młodzież Rejonu Owidiopolskiego, która również występowała z programem artystycznym podczas imprez powiatowych. W 2005 roku koncertował zarówno w Powiecie Tczewskim, jak i w Trójmieście Chór "Rajduga". Ukraińscy artyści regularnie też uczestniczą w Zjeździe Akordeonistów, zachwycając swym kunsztem muzycznym tczewską publiczność.

Z wizytą w Rejonie Owidiopolskim gościła również młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie. Kulturę kociewską promował na Ukrainie Chór Męski "Echo" oraz tczewski zespół AJAGORE.

Doświadczenia na płaszczyźnie samorządowej wymieniają także przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Tczewskiego i Rejonu Owidiopolskiego. Współpraca polsko - ukraińska realizowana jest praktycznie na każdym szczeblu samorządowym na terenie Powiatu Tczewskiego. Swoich partnerów w Rejonie Owidiopolskim mają wszystkie gminy położone na terenie powiatu oraz Miasto Tczew.

Więcej informacji www.ovidiopol.net


Współpraca z Miastem Vrchlabi (Czechy)

Herb Miasta Vrchlabi (Czechy)

Porozumienie o współpracy partnerskiej między Powiatem Tczewskim a Miastem Vrchlabi w Czechach zostało podpisane 24 czerwca 2011 r. Vrchlabi położone jest w północnej części Czech, w kraju hradeckim, powiat Trutnov, nad rzeką Łabą, na terenie Podkarkonoszy. Jego powierzchnia liczy 28 km2, a ludność to 13.456 mieszkańców.

Konktakty partnerskie pomiędzy Powiatem Tczewskim a Miastem Vrchlabi zostały nawiązane w 2009 roku, podczas wizyty władz samorządowych Powiatu w Rejonie Owidiopolskim na Ukrainie. Jesienią tego samego roku Czesi złożyli wizytą w Powiecie Tczewskim, natomiast w roku 2010 przedstawiciele władz Powiatu przybywali z wizytą w Mieście Vrchlabi. Kontakty te zaoowocowały nawiązaniem formalnej współpracy partnerskiej w 2011 roku.

Więcej informacji www.muvrchlabi.cz


Współpraca z Rejonem Prienai (Litwa)

Herb Rejonu Prienai (Litwa)

14 kwietnia 2012 r. Powiat Tczewski podpisał porozumienie o współpracy partnerskiej z Rejonem Prienai na Litwie. Podpisane przez Starostę Tczewskiego - Józefa Puczyńskiego i Wicemer Rejonu Prienai - Loretę Jakinevičienė porozumienie zakłada: pogłębianie dobrosąsiedzkich stosunków między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską, uwzględniając wzajemne zainteresowanie poszerzeniem współpracy i kierowanie się zasadą równouprawnienia partnerów.

Współpraca pomiędzy Powiatem Tczewskim a Rejonem Prienai rozpoczęła się w 2011 roku. Zapoczątkowana została w trakcie oficjalnej wizyty delegacji Powiatu Tczewskiego we wrześniu 2011 r. na Litwie. Inspiratorem tej współpracy był Janusz Dziugiewicz, sekretarz Konsulatu Republiki Litewskiej w Gdańsku.

Prienai to malowniczy region położony w południowej Litwie. Prienai oddalone jest od Kowna o 39 km, a 100 km od stolicy Litwy - Wilna. Zajmuje obszar 8,34 km kwadratowych i jest zamieszkałe przez ponad 11 tys. mieszkańców. Historia tego miasta obfituje w liczne legendy i tajemnice, między innymi dlatego, że nie znane są dotąd dokładne dane o ludziach, którzy żyli na tych terenach w dawnych czasach. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do etymologii nazwy samego miasta, której znanych jest kilka wariantów. Jeden z nich zakłada, iż litewski książę Prienai kiedyś polował na tych terenach i zakochał się w pewnej pięknej, lokalnej kobiecie. Wybudował więc w tym miejscu zamek i nazwał go swoim imieniem.
Obecnie Prienai, zarówno miasto, jak i region to piękny litewski zakątek, często odwiedzany przez turystów, przede wszystkim ze względu na rozwiniętą agroturystykę. Lokalne tendencje biznesowe są związane z otoczeniem, tzn. z  lasami, jeziorami i rzekami, nad którymi odpoczywają mieszkańcy większych miast. Gospodarstwa rolne nie zajmują się wyłącznie klasyczną uprawą roli, ale również stwarzają możliwości do aktywnego spędzania czasu na wsi Głównym elementem przedsiębiorczości w Prienai jest fabryka JSC Company "Sportin aviacija". Zajmuje się ona wytwarzaniem produktów lotniczych. Zarówno w przeszłości, jak i obecnie lotnictwo było zawsze główną atrakcją turystyczną Prienai. Również spadochronowy klub sportowy oraz federalne centrum konstrukcji lotniczych zostały założone w Prienai.
Miasto prienai posiada również liczne zabytki architektoniczne oraz piękny park miejski.


 Współpraca z Powiatem Wodzisławskim (Polska)

Herb Powiatu Wodzisławskiego

Porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Tczewskim a Powiatem Wodzisławskim zostało podpisane w Pałacu Prezydenckim, podczas Prezydenckich Obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w dniu 28 maja 2013 roku, w obecności Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego.

Partnerska współpraca prowadzona jest w dziedzinie promocji, turystyki aktywnej, kultury, edukacji i pomocy społecznej. Jej celem będzie umacnianie tożsamości regionalnej mieszkańców, podejmowanie wspólnych inicjatyw z zakresu promocji turystyki aktywnej, wspólna realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, w szczególności promującym dziedzictwo kulturowe obu powiatów, wymiana doświadczeń i współpraca w zakresie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej, wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy placówkami oświatowymi, a także wspólne aplikowanie o przyznanie środków z programów unijnych i krajowych na zasadach określonych w tych programach.

Ziemia Wodzisławska rozumiana w dzisiejszym znaczeniu sięga swoim rodowodem odległych czasów średniowiecza. Pierwsza wzmianka o istnieniu Księstwa Wodzisławskiego pochodzi z końca  XV w. (Ducatus Loslensis) , ale z całą pewnością do odłączenia z Księstwa Raciborskiego odrębnego Księstwa Wodzisławskiego doszło za życia księżnej z rodu Piastów, Konstancji, która jak podają źródła zmarła w Wodzisławiu w 1351 roku. Miasto Wodzisław  liczące sobie  już ponad 100 lat, stało się lokalnym ośrodkiem sprawowania władzy.

Na zrębach też prawdopodobnie dawnego księstwa wodzisławskiego utworzone zostało na początku XVI w. Mniejsze Wolne Państwo Stanowe Wodzisław z centrum w Wodzisławiu, w którym swoją rezydencję posiadali właściciele tego państewka. W połowie XVIII w. pojawiła się na mapach Śląska jednostka administracyjna zwana Kreis Loslau, związana była ona z przeprowadzoną przez Prusów, reorganizacją dawnej prowincji austriackiej, a nie powstaniem odrębnego powiatu wodzisławskiego, tym bardziej, że pokrywała się ona w zasadzie z granicami państwa stanowego. Termin ten można tłumaczyć jako okręg lub obwód Wodzisław, który w tym samym czasie należał do powiatu ziemskiego Pszczyna, a następnie powiatu pszczyńskiego, zaś od 1818 r. do powiatu rybnickiego. Jej granice wytyczył niejako wyłoniony w 1954 r.  z części południowej powiatu rybnickiego, powiat wodzisławski z siedzibą Powiatowej Rady Narodowej w Wodzisławiu  Śląskim.

Obszar dzisiejszego powiatu wodzisławskiego pokrywa się w znacznym stopniu z obszarem wcześniej istniejącego powiatu, który utworzony został w 1954 roku i działał, aż do czasu reformy „gierkowskiej” z 1975 roku. W skład tego dawnego powiatu, działającego w ramach ówczesnego województwa stalinogrodzkiego wchodziło: Jastrzębie wraz z sąsiednimi gminami, a brakowało Rydułtów położonych w powiecie rybnickim. I tak dochodzimy do czasów nam współczesnych, kiedy to w wyniku reformy administracyjnej kraju na mapę Polski powrócił od 1 stycznia 1999 roku powiat wodzisławski.*

*Przy pisaniu tekstu korzystano z: Wypisów do dziejów Rybnika i Wodzisławia Śląskiego, Kroniki Wodzisławia Henkego, Krajobrazów Ziemi Wodzisławskiej Kazimierza Cichego, Zarysu dziejów Rydułtów Aleksandry Matuszczyk – Kotulskiej oraz wydawnictw folderowych Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.
Współpraca partnerska prawie że natychmiast stała się efektywna. W pierwszej kolejności kontakt z bliźniaczą placówką nawiązał Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie, a w kwietniu 2015 r. w powiecie tczewskim gościły również gospodynie z KGW w Syryni. Panie wraz ze znanym z telewizji regionalnej mistrzem kulinarnym - Remigiuszem Rączką gościły na Wojewódzkim Turnieju KGW, który odbył się 11 kwietnia w Tczewie, a także wzięły udział w kociewsko - śląskich warsztatach kulinarnych.

Więcej o Powiecie Wodzisławskim: www.powiatwodzislawski.pl


Współpraca partnerska z Rejonem Zestafonii (Gruzja)

Herb Rejonu Zestafonii (gruzja)

Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy samorządem Powiatu Tczewskiego a samorządem Rejonu Zestafonii zostało podpisane w listopadzie 2015 roku. Ze strony Powiatu umowę podpisał Starosta Tczewski - Tadeusz Dzwonkowski oraz Wicestarosta - Witold Sosnowski, natomiast ze strony Rejonu Mer Zestafonii - Tariel Tutaraszvili. Strony uzgodniły, że współpraca i stosunki partnerskie rozwijane będą stosownie do posiadanych kompetencji i zawartych umów między władzami państwowymi, a dotyczyć będą: nauki, kultury i sztuki, oświaty, sportu i rekreacji, turystyki, organizacji pracy samorządu terytorialnego, pomocy społecznej (w tym pomocy osobom niepełnosprawnym), rozwoju relacji gospodarczych oraz wsparcie sektora obywatelskiego. 

Zestafoni (Zestaponi) położone jest w historycznej części Gruzji - Margveti. Leży w centrum Margveti w eparchii gruzińskiego Kościoła prawosławnego. Miasto zbudowane jest na obu brzegach rzeki Kvirila. Przebiegają przez nie linie kolejowe, którymi kursują pociągi pomiędzy Kutaisi i Tibilisi oraz Kutaisi i Saczchere.


 

Współpra ze Stowarzyszeniem Opholdsstedet Skraverup Hus (Dania)

Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Tczewskim reprezentowanym przez Starostę Tczewskiego – Tadeusza Dzwonkowskiego i Wicestarostę Tczewskiego – Witolda Sosnowskiego a Stowarzyszeniem Opholdsstedet Skraverup Hus z Danii reprezentowanym przez współzałożyciela Alfreda M Date zostało podpisane 25 lutego 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Tczewie.

Z uwagi na zbieżność celów realizowanych przez obie strony umowy w zakresie sprawowania całodobowej opieki nad osobami niemogącymi samodzielnie zapewnić sobie należytego poziomu egzystencji, postanawiają zawrzeć umowę o współpracy na poniższych zasadach: Powiat Tczewski oraz Skraverup Hus zobowiązują się do wzajemnej wymiany wiedzy oraz doświadczenia zdobytego w związku z wykonywaniem własnej działalności statutowej polegającej w szczególności na świadczeniu całodobowej opieki w powołanych do tego celu placówkach opiekuńczych. Mając na względzie cel zawartej umowy Skraverup Hus zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników powiatowych placówek opiekuńczych działających w formie Domów Pomocy Społecznej w szczególności w zakresie:

a) organizacji i kierowania takimi placówkami,

b) pracy z osobami znajdującymi się w placówkach całodobowej opieki,

c) strukturyzacji procesu opiekuńczego.

Powiat Tczewski zobowiązuje się zapewnić Skraverup Hus możliwość dalszej kontynuacji współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Damaszce, jak i możliwość nawiązania współpracy z pozostałymi tego rodzaju placówkami prowadzonymi przez Powiat Tczewski.