Powiat Tczewski

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na zadania z zakresu rozwoju kultury w powiecie tczewskim oraz ochrony środowiska i przyrody

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na posiedzeniu Zarządu Powiatu Tczewskiego w dniu 7 czerwca 2023 r. podjęto uchwałę Nr 275/762/2023  w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne, zgodnie z którą w wyniku uznania celowości realizacji zadań publicznych przyznano dotacje następującym podmiotom: 


  • 1.000,00 zł Fundacji Alga z siedzibą w Tczewskich Łąkach na realizację zadania pod nazwą: Akcja edukacji ekologicznej "OgarniaMy Lasy!";

  • 7.000,00 zł Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu Oddział Kociewski w Pelplinie z siedzibą w Pelplinie na realizację zadania pod nazwą: Janusz St. Pasierb - w 30 rocznicę śmierci.

Dotacje przyznano w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności