Powiat Tczewski

Radni wybrali członków komisji

Podczas drugiej sesji Rady Powiatu Tczewskiego VII kadencji, 15 maja wybrano składy osobowe i przewodniczących stałych komisji Rady. Radni podjęli również uchwałę w sprawie wynagrodzenia Starosty. Sesja została zwołana na wniosek grupy radnych.

Rada Powiatu Tczewskiego podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie ustalenia liczby, nazw i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Tczewskiego
 • w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Tczewskiego
 • w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Tczewskiego
 • w sprawie wyboru zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Tczewskiego
 • w sprawie wyboru sekretarzy Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • w sprawie wynagrodzenia Starosty Tczewskiego

 

Przedstawiamy składy komisji:

Komisja Rewizyjna:

 • Tomasz Kajzer - Przewodniczący
 • Jiří Studený - Z-ca Przewodniczącego
 • Mateusz Zieliński - Sekretarz
 • Tomasz Resmerowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Joanna Ligmanowska - Przewodnicząca
 • Barbara Kamińska - Z-ca Przewodniczącej
 • Mateusz Zieliński - Sekretarz
 • Witold Sosnowski
 • Dariusz Godlewski

Komisja Budżetu i Finansów:

 • Jacek Ruda - Przewodniczący
 • Tomasz Kotlenga - Z-ca Przewodniczącego
 • Witold Sosnowski
 • Roman Małecki
 • Tomasz Kajzer

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji:

 • Barbara Kamińska - Przewodnicząca
 • Andrzej Demski - Z-ca Przewodniczącej
 • Grzegorz Wróbel-Man 
 • Jerzy Olejnik
 • Roman Małecki
 • Teresa Maslowska
 • Grażyna Antczak

Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 • Tomasz Resmerowski - Przewodniczący
 • Joanna Ligmanowska - Z-ca Przewodniczącego
 • Tomasz Kotlenga
 • Stanisław Smoliński
 • Grzegorz Wróbel-Man
 • Dariusz Godlewski
 • Tadeusz Błędzki
 • Jacek Ruda
 • Teresa Maslowska

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej:

 • Andrzej Demski - Przewodniczący
 • Jiří Studený - Z-ca Przewodniczącego
 • Stanisław Smoliński
 • Grażyna Antczak

 

Z materiałami na sesję Rady Powiatu Tczewskiego można się zapoznać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiat.tczew.pl/4606-rada-powiatu-vii-kadencji-2024-2029.html 

Nagrania z sesji dostępne są w naszym Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiat.tczew.pl/601-nagrania-z-sesji.html 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności