Powiat Tczewski

Informacja o udzieleniu dotacji w ramach prowadzonego konkursu ofert na dofinansowanie w 2023 r. wkładu własnego organizacji do realizowanego projektu

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku prowadzonego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2023 roku wkładu własnego organizacji do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych i regionalnych przyznaje się dotację w wysokości 3.750 zł Stowarzyszeniu „Szlaki kulturowe” z siedzibą w Subkowach na realizację zadania: „POMORSKI SZLAK CYSTERSKI – skuteczna forma tematyzacji pomorskiej przestrzeni turystycznej, szczególnie na terenie powiatu tczewskiego”.

Ponieważ na prowadzenie przedmiotowego konkursu ofert zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł, przyznana dotacja w wysokości 3.750 zł pozwala na dalsze prowadzenie konkursu, to jest do 1 sierpnia 2023 r. lub do wyczerpania puli środków finansowych.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności