Powiat Tczewski

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” 2024

Zapraszamy do składania wniosków:

  • w ramach Modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową) – od 1 marca do 31 sierpnia br.
  • w ramach Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) –od 1 marca do 31 marca br. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2023/2024).

Uwaga zmiany:

  • o dofinansowanie w Module II mogą ubiegać  również osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności
  • wymagany wkład własny dla zadań A1 – A4, C5, D i modułu II został zmniejszony do 10%
  • Wnioskodawcy, którzy w poprzednich latach w ramach programu „Aktywny samorząd” otrzymali dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (Moduł I, Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym), składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej w SOW.

Więcej informacji nt. Programu oraz systemu SOW na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/   oraz Realizatora Programu: https://www.powiat.tczew.pl/185-aktywny-samorzad.html

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności