Powiat Tczewski
Powróć do: Wydział Geodezji

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Obsługa klientów , w tym obsługa telefoniczna, odbywa się w niżej wymienionych godzinach:

  • w poniedziałki i środy - od godz. 7:30 do godz. 12:00,
  • we wtorki - od godz. 7:30 do godz.15:30,
  • w czwartki - od godz. 7:30 do godz. 16:30,
  • w piątki - od godz. 7:30 do godz. 14:30.

WNIOSKI I FORMULARZE:

 


 

Starosta Tczewski informuje, że prowadzi system informatyczny, umożliwiający składanie wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przeglądania map geodezyjnych oraz zgłaszania prac geodezyjnych wraz zamówieniem materiałów za pośrednictwem systemu e-Usług Publicznych, dostępnych pod adresem: https://webewid.powiat.tczew.pl/
Portal Interesanta to E-usługa dzięki której interesant po zalogowaniu się za pomocą Profilu Zaufanego ma możliwość zamówienia materiałów. Wypełniając wniosek należy wskazać zakres zamówienia, sposób odbioru materiałów oraz podać informacje kontaktowe do interesanta. 
Portal Mapowy to E-usługa przeznaczona do przeglądania map geodezyjnych (w skali od 1:500 do 1:5000). Wśród map geodezyjnych można przeglądać mapę ewidencyjną i mapę zasadniczą. Przeglądarka map umożliwia użytkownikom wykonanie wielu funkcji takich jak: 
  • możliwość wyszukiwania działek, budynków, adresów;
  • możliwość uzyskania podstawowych informacji o działce, budynku;
  • zmienianie widoku mapy (powiększanie, oddalanie, przesuwanie);
  • dostosowywanie widoczności poszczególnych warstw (włączanie, wyłączanie, dodawanie warstw).
Portal Geodety to E-usługa przeznaczona dla geodetów wykonujących prace geodezyjne na terenie powiatu. Umożliwia zgłoszenie pracy geodezyjnej wraz z zamówienie materiałów. Geodeta ma dostęp do wszystkich zgłoszonych przez siebie prac geodezyjnych, dla których można m. in.: wykonać zgłoszenie uzupełniające na materiały, pobrać dane z PODGiK, przekazywać dane do PODGiK, pobrać Dokument Obliczenia Opłaty i dokonać płatności elektronicznych.