Powiat Tczewski
Powróć do: Wydział Geodezji

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,  Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

Obsługa klientów , w tym obsługa telefoniczna, odbywa się w niżej wymienionych godzinach:

  • w poniedziałki i środy - od godz. 7:30 do godz. 12:00,
  • we wtorki i czwartki - od godz. 7:30 do godz.15:30,
  • w piątki - od godz. 7:30 do godz. 14:30.

WNIOSKI I FORMULARZE: