Powiat Tczewski
Powróć do: Wydział Geodezji

Referat Narad Koordynacyjnych

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

WNIOSKI I FORMULARZE:


INFORMATYZACJA NARAD KOORDYNACYJNYCH

Starosta Tczewski uprzejmie informuje, iż wdrożony został system informatyczny, umożliwiający składanie wniosków o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektryczną poprzez System E-usług Publicznych – link https://webewid.powiat.tczew.pl/.

Portal Projektanta umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie projektowanych sieci za pomocą Profilu Zaufanego. Do składanego wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki (projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu w formacie „.pdf”, mapa do celów projektowych w formacie „.pdf”, ewentualnie warunki techniczne, uzgodnienia lub inne dokumenty mające wpływ na przebieg narady, określenie przebiegu planowanej sieci w formacie „.dxf 2000”). Po wystawieniu przez Urząd opłaty, użytkownik ma możliwość pobrania druku obliczenia opłaty oraz opłacenia go drogą elektroniczną.

Filmik instruktażowy do Portalu Projektanta:

Portal Narady Koordynacyjne pozwala branżystom na uczestnictwo w naradzie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Aby uzyskać dostęp do wymienionej funkcjonalności, koniecznym będzie złożenie wniosku, do Starosty Tczewskiego,  o założenie konta w serwisie Web-EWID Portal Narada Koordynacyjna. Po złożeniu wniosku, nadane zostaną login i hasło dostępu do portalu.

 Filmik instruktażowy do Portalu Narada koordynacyjna:

Ponadto Starosta Tczewski informuje, że od dnia 04.05.2021 r. narady koordynacyjne, będą odbywać się wyłącznie za pomocą portalu internetowego Web-EWID (art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052)).