Powiat Tczewski

Informacja o udzieleniu dotacji w ramach prowadzonego konkursu ofert na dofinansowanie w 2023 r. wkładu własnego organizacji do realizowanego projektu

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku trwającego naboru w ramach prowadzonego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2023 roku wkładu własnego organizacji do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych i regionalnych przyznaje się dotację w wysokości 3.000 zł Fundacji Pokolenia z siedzibą w Subkowach na realizację zadania: Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY w powiecie tczewskim.

Ponieważ na prowadzenie przedmiotowego konkursu ofert zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000 zł, suma przyznanych dotacji dla dwóch projektów w wysokości 6.750 zł pozwala na dalsze prowadzenie konkursu, to jest do 1 sierpnia 2023 r. lub do wyczerpania zaplanowanej puli środków finansowych.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności