Powiat Tczewski

W Tymawie powstanie nowy chodnik

Mirosław Augustyn - Starosta Tczewski oraz Andrzej Flisik – Wicestarosta podpisali umowę z Konsorcjum: DAK-BUD Sp. z o. o. z Pelplina oraz ARTEL Arkadiusz Abramczyk z Knybawy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy drodze powiatowej nr 2823G".

Nowy chodnik o długości 895m powstanie w drodze powiatowej nr 2823G na odcinku od Osiedla Leśnego do skrzyżowania z drogą gminną nr 228021G, w miejscowości Tymawa wraz z przebudową przepustu pod drogą powiatową nr 2823G i przebudową istniejących zjazdów na posesje i pola.

Wartość zadania opiewa na kwotę prawie 1,2 mln złotych i zostało dofinansowane w ramach 8 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności