Powiat Tczewski

Biuro Paszportów

Biuro Paszportów, Wydział Spraw Osobowych


 

Komunikat dotyczący Biura Paszportów w Tczewie

Rezerwacja wizyt w sprawie złożenia wniosku o wydanie paszportu odbywa się każdego dnia roboczego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tczewie pod niżej wymienionymi numerami telefonów:

·         58 77 34 865

·         58 77 34 875

Jednocześnie informujemy, że wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie całego kraju.

Odbiór paszportów odbywa się bez wcześniejszego umówienia,  w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek: 14:00- 15:00

- wtorek: brak odbiorów

- środa:  8:30 - 9:30

- czwartek: 14:00  - 16:00

- piątek: 13:00 - 14:00

przerwa: 12:40-13:00

Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej https://www.powiat.tczew.pl/biuro-paszportow.html oraz na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku https://www.gdansk.uw.gov.pl/dla-klienta/paszporty 
 

Nr konta, na które można wpłacać opłaty paszportowe:

NBP O/Gdańsk

07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

z dopiskiem:

"opłata paszportowa" + imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport

 


 

Z dniem 13 listopada 2022r. weszła w życie nowa ustawa o dokumentach paszportowych (Dz. U. 2022 poz. 350) oraz nowy system paszportowy – Rejestr Dokumentów Paszportowych, zgodnie z którą wnioski paszportowe składane są przez Urzędnika elektronicznie do systemu paszportowego.

 

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH

PASZPORT DLA OSOBY DOROSŁEJ:

1)            Ważny paszport lub ważny dowód osobisty;

2)            Potwierdzenie wpłaty opłaty paszportowej – opłaty można dokonać w kasie Starostwa (gotówką lub kartą płatniczą) lub wcześniej przelewem na konto bankowe urzędu (nr konta podany poniżej);

Jeśli składają Państwo więcej, niż jeden wniosek (np. dla siebie i dla dziecka), należy zrobić dwa przelewy.

3)            Jedno zdjęcie paszportowe, które nie może być starsze niż 6 miesięcy;

Link do strony jak powinno wyglądać prawidłowe zdjęcie:

 https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Wniosek nie zostanie przyjęty, jeśli fotografia będzie nieaktualna lub źle wykonana!

4)          Dokument uprawniający do ulgi: legitymacja szkolna, legitymacja studencka do 26 r. ż., legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja lub orzeczenie osoby niepełnosprawnej, Karta Dużej Rodziny (każdy posiadacz karty musi okazać swoją); dokument potwierdzający status: na wyłącznym utrzymaniu małżonka – emeryta lub rencisty, na wyłącznym utrzymaniu niepełnosprawnego małżonka, status mieszkańca DPS lub zakładu opiekuńczego, korzystanie ze stałych zasiłków z pomocy społecznej, pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego, status żołnierza WOT, status strażaka OSP, weterana wojennego, ochotnika ratownictwa górskiego, kombatanta będącego działaczem opozycji antykomunistycznej; decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości korzystania z ulgi proszę zapytać  wcześniej urzędnika – osobiście lub telefonicznie!

 

Wysokość opłat:
Opłata normalna – 140 zł
Opłata ulgowa – 70 zł
Opłata dla dorosłego z Kartą Dużej Rodziny – 70 zł

Paszport bezpłatny:

  • dla osób, które w dniu złożenia wniosku mają więcej niż 70 lat,
  • mieszkańców DPS lub zakładów opiekuńczych lub korzystających ze stałych zasiłków z pomocy społecznej, a wyjazd następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
  • dla żołnierzy niezawodowych wyznaczonych lub skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa
  • jeśli paszport ma wadę techniczną lub zawiera błędne dane,

UWAGA! Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku rezygnacji ze złożonego już wniosku!

  • Paszport jest ważny przez 10 lat,
  • Odbierając nowy paszport należy okazać poprzedni nieważny paszport,
  • W przypadku zmiany danych osobowych dotychczasowy paszport pozostaje ważny przez 120 dni (licząc od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych).

PASZPORT DLA DZIECKA:

1)                Wniosek składają oboje rodzice, opiekun prawny lub kurator. Muszą mieć ze sobą ważne dowody osobiste lub paszporty;

2)                Dzieci powyżej 5 lat muszą być obecne przy składaniu wniosku.

3)                Jedno zdjęcia paszportowe dziecka, które nie może być starsze niż 6 miesięcy.

Link do strony jak powinno wyglądać prawidłowe zdjęcie:

https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Wniosek nie zostanie przyjęty, jeśli fotografia będzie nieaktualna lub źle wykonana!

5)            Potwierdzenie wpłaty opłaty paszportowej – opłaty można dokonać w kasie Starostwa (gotówką lub kartą płatniczą) lub wcześniej przelewem na konto bankowe urzędu (nr konta podany poniżej);

 

Jeśli składają Państwo więcej, niż jeden wniosek (np. dla dwójki dzieci), należy zrobić dwa przelewy.

Wysokość opłat:
Dziecko do 12 lat – 30 zł
Dziecko do 18 lat – 70 zł
Dziecko do 12 lat z KDR – 15 zł
Dziecko do 18 lat z KDR – 35 zł

6)            Jeżeli jeden z rodziców nie może być obecny w urzędzie w momencie składania wniosku dla dziecka, może wyrazić zgodę na paszport dla dziecka na trzy sposoby:

a) przez ePUAP – o szczegóły zapytaj urzędnika osobiście lub telefonicznie,

b) pisemnie u notariusza i przekazuje ten dokument drugiemu rodzicowi,

c) pisemnie w urzędzie paszportowym i przekazuje ten dokument drugiemu rodzicowi.

Zgoda jest jednorazowa na jeden paszport!

7)            Jeśli jeden z rodziców nie ma władzy rodzicielskiej lub jest ona ograniczona to należy przynieść do urzędu postanowienie sądu.

Paszport dla dziecka jest ważny:

a)        5 lat do 12 roku życia,

b)       10 lat do 18 roku życia.

ODBIÓR:
Paszport dziecka odbiera jeden rodzic. Należy zabrać do urzędu ważny paszport dziecka w celu jego anulowania.

Nr rachunku bankowego:

Opłat paszportowych można dokonać na niżej podane nr konta:

NBP O/Gdańsk 07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku z dopiskiem:

"opłata paszportowa" + imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport

Uwaga! Jedna opłata paszportowa powinna dotyczyć jednego składanego wniosku paszportowego!