Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 02 marca 2024
Imieniny: Halszka, Helena, Radosław
pochmurno
7°C

Informacja dla klientów upadłego Getin Noble Banku

 


Dnia 21 sierpnia 2023 roku minął termin nieodpłatnego dokonywania zgłoszeń ewentualnych wierzytelności wobec upadłego Getin Noble Banku. W dalszym ciągu można dokonywać zgłoszeń, ale wiąże się to z koniecznością uiszczenia opłaty za spóźnienie w kwocie 1010.49,- zł. 


 
Na skutek wydanego przez Sąd Rejonowy w Warszawie postanowienia o upadłości Getin Noble Banku 20 lipca 2023 r. w KRS pojawiła się informacja o upadłości Getin Noble Bank.

W dniu 2 sierpnia 2023 r. syndyk banku Marcin Kubiczek poinformował, że „frankowicze” i inni wierzyciele Getin Noble Banku mogą swoje wierzytelności zgłaszać bez kosztów do 21 sierpnia tego roku.

Upadłość Getin Noble Bank oznacza, że od 20 lipca 2023 r. wszyscy wierzyciele Getin Noble Bank, w tym także kredytobiorcy frankowi, mają 30 dni, aby zgłosić wierzytelność przez system teleinformatyczny Krajowego Rejestru Zadłużonych.

30. dzień od obwieszczenia to 19 sierpnia 2023 r., który przypada w sobotę, dlatego ostatni moment bezkosztowego dokonania zgłoszenia wierzytelności to poniedziałek 21 sierpnia 2023 r. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z przepisami prawa cywilnego sobota i niedziela nie są wliczane do dni, w których można dokonywać czynności prawnych.

Zgłoszenie po 21 sierpnia 2023 r. będzie wymagało uiszczenia opłaty za spóźnienie w kwocie 1010.49,- zł.

Zgłoszenie wierzytelności to odpowiednik pozwu przed sądem cywilnym czy gospodarczym.

Procedura samodzielnego zgłoszenia wierzytelności krok po kroku:

1. Założenie konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) 

Najprościej będzie tego dokonać poprzez bankowość elektroniczną, a gdy nie mamy takiego rachunku w banku, to poprzez profil zaufany. 

2. Odszukanie właściwego formularza

W tym celu przeglądamy nowo założone konto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Z poziomu zakładki Użytkownika Zarejestrowanego widoczne są liczne formularze dostępne do wypełnienia. 

Jednym z nich jest formularz zgłoszenia wierzytelności (numer 30048). Ścieżka dostępu do formularza:

Katalog dokumentów / Upadłość przedsiębiorcy / Pisma w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości / Pisma związane z listą wierzytelności

3. Wypełnienie właściwego formularza

Po otwarciu ww. formularza wpisujemy sygnaturę akt w korespondencji dla syndyka (WA1M/GUp/44/2023), sądowe postępowanie upadłościowe Getin Noble Bank będzie oznaczone sygnaturą WA1M/GU/188/2023

a) najważniejszym w zgłoszeniu jest wskazać, ile nam się należy od upadłego banku. Będzie to tzw. przedmiot zgłoszenia wierzytelności. W postępowaniu upadłościowym żądamy, aby zostało uznane nasze roszczenie, którego wysokość wynosi ………………………………. i wtedy wpisać należy odpowiednio wyliczoną kwotę.

b) w przypadku jeszcze niespłaconego kredytu frankowego (oczywiście, gdy są podstawy traktować umowę kredytową jako nieważną, dzisiaj w praktyce to będzie każda) – będzie to kwota dokonanych dotychczas wpłat wyrażona w PLN. 

4. Dołączenie kopii złożonego uprzednio pisemnie oświadczenie o potrąceniu wzajemnych roszczeń 

Skutkiem takiego oświadczenia będzie po pierwsze ochrona przed żądaniem przez syndyka spłaty kapitału, gdy nie będzie możliwości odzyskania spłaconych rat. Oświadczenie umożliwi skuteczne żądanie obniżenia roszczenia banku (syndyka) o zwrot kapitału o wartość już dokonanych wpłat tytułem spłat rat. Przy nadpłacie takie oświadczenie pozwoli co najmniej wyzerować roszczenie (banku) syndyka. 

Po drugie, takie oświadczenie pozwala na rozważenie zaniechanie spłat rat kredytu denominowanego albo indeksowanego do waluty szwajcarskiej lub innej obcej. 

Po trzecie będzie skutkować koniecznością rozliczenia poprzez potrącenie wzajemnych świadczeń. Bankowi pozostaje możliwość żądania zwrotu tego, co wypłacił, udzielając kredytu. Wzajemne rozliczenie dla niespłaconego (niezbilansowanego ostatecznie) kredytu to różnica będąca kwotą nadpłaty do zwrotu albo kwota do zapłaty na rzecz syndyka, jeśli mniej dotychczas zostało spłacone niż pobrano (suma części kapitału, części odsetek lub innych opłat i prowizji). Wtedy z roszczenia o zwrot całości spłaconych kwot kredytowych pozostaje do zapłaty syndykowi (choć to jeszcze nie jest jednoznaczne) to, co pozostaje po odjęciu tej kwoty od wartości wypłaconych kiedyś kwot przez Bank. 

Oświadczenie o potrąceniu należy także złożyć, gdy wartość spłat kredytowych przewyższa wcześniej otrzymany kapitał od Banku. Skutkiem takiego oświadczenia będzie wówczas także rozliczenie poprzez potrącenie wzajemnych świadczeń. Jednak wobec tego, że wartość teoretycznie przysługującego Bankowi świadczenia jest mniejsza od uczynionych wpłat, to syndyk będzie musiał zwrócić zbilansowaną w ten sposób różnicę. Kwota ta winna być wypłacona w ramach planu podziału. To, czy będzie wypłacona w całości czy tylko w procentowym udziale, zależne będzie od efektów pracy syndyka i od tego, ile środków wejdzie do masy upadłościowej. 

Oświadczenie o potrąceniu wzajemnych świadczeń w ramach sformułowanych roszczeń należy przygotować w formie pisemnej. Ze względów dowodowych należy je wysłać pocztą tradycyjną za pośrednictwem operatora, np. Poczta Polska, przesyłką rejestrowaną w formie listu poleconego ekonomicznego, obecnie za 6.80,- zł . Z ostrożności procesowej pismo należy przygotować w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i wysłać na trzy adresy: 1. upadłego banku, 2. syndyka oraz 3. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który pełni funkcję kuratora dla upadłego banku. Czwarty egzemplarz podpisujemy, jak wcześniejsze trzy, z tym że  czwarty zachowujemy dla siebie, dołączając jego skan do zgłoszenia wierzytelności.   

5. Oczekiwanie na ocenę dokonanego zgłoszenia wierzytelności przez syndyka

6. Oczekiwanie na listę wierzytelności 

Jeśli zgłoszenie będzie bez zastrzeżeń, kwota wymieniona w zgłoszeniu znajdzie się na liście wierzytelności. Będzie to nie wcześniej niż po 15 miesiącach. Choć ustawowo winny to być 2 miesiące. 

W momencie gdy syndyk zaakceptuje zgłoszenie wierzytelności, będzie to oznaczało, że uznaje stanowisko kredytobiorcy. Od strony prawnej konsekwencją takiej decyzji syndyka jest uznanie nieważności umowy frankowej i oświadczenie o potrąceniu. Ustalenie nieważności umowy oznacza w praktyce pozytywne rozliczenie naszej wierzytelności. Skutkiem tego będzie konieczność zwrotu syndykowi niedopłaty, o której wcześniej była mowa. Natomiast w przypadku nadpłaty zostaje oczekiwanie na zwrot środków. Jak wcześniej wspomniano, będzie to możliwe wtedy, gdy fundusze masy upadłości na to pozwolą.

Gdyby jednak okazało się, że syndyk zignoruje utrwaloną już obecnie krajową linię orzeczniczą (Sądu Najwyższego i sądów powszechnych) poprzedzoną licznymi wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, będzie to oznaczało, że kredyt frankowy został potraktowany jako ważne zobowiązanie do spłaty przez kredytobiorcę. 

W takim wypadku będzie trzeba dowieść swoich racji przed sędzią komisarzem w postępowaniu upadłościowym. Będzie to polegało przede wszystkim na wniesieniu środka zaskarżenia w postaci sprzeciwu do listy wierzytelności. Gdyby i sędzia komisarz ignorował dorobek TSUE i wydał niekorzystne postanowienie, wtedy pojawi się konieczność wniesienia zażalenia na jego niekorzystne postanowienie. 

Jako że system teleinformatyczny KRZ jest tylko narzędziem, może się okazać, że nie działa płynnie. Nie należy się zniechęcać i składać zgłoszenie do skutku. Z uwagi na liczbę udzielonych kredytów i toczących się postępowań sądowych może jeszcze w kolejce stać co najmniej kilkanaście tysięcy chętnych do wykonania takiej operacji. 

Zgłoszenie złożone do 21 sierpnia 2023 r.  nie podlega opłacie za spóźnienie. 

 

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.