Powiat Tczewski
Powróć do: Urząd

PODSTAWOWE INFORMACJE O URZĘDZIE

STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. centrala: (58) 77 34 800
fax: (58) 77 34 803
e-mail: starostwo@powiat.tczew.pl
Strona: http://powiat.tczew.pl

Bezpośredni adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP to /777j6hyrlf/SkrytkaESP

NIP Starostwa: 593-25-50-316
NIP Powiatu Tczewskiego: 593-21-40-707

Starostwo jest czynne w godzinach:

od poniedziałku do środy - od godz. 7:30 do godz 15:30

w czwartki - od godz. 7:30 do godz. 16:30
w piątki - od godz 7:30 do godz 14:30

Obsługa klientów w niżej wymienionych wydziałach, w tym obsługa telefoniczna, odbywa się w niżej wymienionych godzinach:

Wydział Budownictwa oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
w poniedziałki i środy - od godz. 7:30 do godz. 12:00,
we wtorki - od godz. 7:30 do godz.15:30,
w czwartki - od godz. 7:30 do godz. 16:30,
w piątki - od godz. 7:30 do godz. 14:30,

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków:
w poniedziałki i środy - od godz. 7:30 do godz. 12:00,
we wtorki i czwartki - od godz. 7:30 do godz.15:30,
w piątki - od godz. 7:30 do godz. 14:30,

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg:
w poniedziałki, wtorki i środy - od godz. 8:00 do godz. 15:00,
w czwartki - od godz. 8:00 do godz. 16:00,
w piątki – od godz. 8:00 do godz. 14:00,

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
w poniedziałki, wtorki i środy - od godz. 7:30 do godz. 15:30,
w czwartki - od godz. 7:30 do godz.16:30, Geolog Powiatowy - od godz. 8:00 do godz. 16:00,
w piątki - od godz. 7:30 do godz. 14:30,

Biuro Paszportów:
w poniedziałki, wtorki i środy - od godz. 8:30 do godz. 15:00,
w czwartki - od godz. 8:30 do godz. 16:00,
w piątki – od godz. 8:30 do godz. 14:00.
Przerwa w obsłudze klientów: 12:00-12:30

 

PRZYJMOWANIE  OBYWATELI W  SPRAWACH  SKARG  I  WNIOSKÓW 

Starosta lub wyznaczony przez niego pracownik przyjmuje w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy czwartek w godzinach od 15:00 do 16:30.

Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy przyjmują interesantów we wszystkich sprawach, w tym skarg, wniosków i petycji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa.

Centralny rejestr skarg, wniosków i petycji wpływających do Starostwa prowadzi Wydział Rady, Zarządu i Rozwoju Powiatu pok.108.

Osoby niemówiące i niesłyszące mogą bezpłatnie skorzystać z usług tłumacza języka migowego. Chęć skorzystania z usług tłumacza należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, co najmniej na 3 dni robocze z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

 

 

Wykaz rachunków bankowych 

  • DOCHODY POWIATU TCZEWSKIEGO (opłaty komunikacyjne, opłaty geodezyjne, dzienniki budowy, wpłaty za karty wędkarskie, wpłaty za czynsze dzierżawne i media należne Powiatowi ) 17 8345 0006 2002 0000 4564 0007
  • DOCHODY SKARBU PAŃSTWA (wpłaty związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa m.in. użytkowanie wieczyste, opłata przekształceniowa) 06 8345 0006 2002 0000 4564 0011
  • DEPOZYTY (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancje na wykonane roboty, zabezpieczenia roszczeń) 28 8345 0006 2002 0000 4564 0003
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów i Rencistów  33 8345 0006 2002 0000 4564 0010
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 60 8345 0006 2002 0000 4564 0009

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Tczewie.