Powiat Tczewski
Powróć do: Programy zakończone

Profilaktyka nadwagi i otyłości 2016 - 2020

Realizację programu zakończono w 2020 roku.

Występowanie nadwagi i otyłości stanowi istotny problem w zakresie zdrowia publicznego, dotyczy on przede wszystkim osób dorosłych, jednak największy niepokój budzi wzrastająca liczba otyłych wśród dzieci i młodzieży. Nadwaga i otyłość są głównymi czynnikami ryzyka dla wielu chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zawały i udary, nowotwory złośliwe i wiele innych, i niosą za sobą szereg negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego otyłego człowieka.

Do otyłości prowadzą złe nawyki żywieniowe, mała aktywność ruchowa i inne czynniki wewnątrzustrojowe, a jej leczenie wymaga indywidualnych metod terapeutycznych.

Ponieważ w obecnym funkcjonującym systemie opieki zdrowotnej nie istnieje żadna forma długofalowej, kompleksowej opieki nad osobami z zaburzeniami masy ciała pod postacią nadwagi i otyłości, Powiat Tczewski opracował i przystąpił do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE”, w ramach którego organizowana jest tzw. terapia otyłości.

Kto może skorzystać z terapii ?

Mieszkańcy powiatu tczewskiego w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej z otyłością (wskaźnik BMI powyżej 30 kg/m2). BMI to wskaźnik masy ciała stosowany w klasyfikacji niedowagi, nadwagi i otyłości u osób dorosłych. Wylicza się go ze wzoru:

BMI= kg/m2

czyli masa ciała wyrażona w kilogramach podzielona przez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu.

Zakres udzielanego wsparcia

Osoby zgłaszające się do Programu skorzystają z:

  • Porad dietetyka – cztery wizyty: pierwsza, dwie kontrolne i zamykająca, a w uzasadnionych przypadkach wizyty kontrolne w większej ilości w okresie do roku od rozpoczęcia udziału w Programie.

Dietetyk dokona oceny stopnia nadmiaru masy ciała. Wskaże nieprawidłowe nawyki żywieniowe i pomoże zmienić sposób myślenia o jedzeniu. Określi produkty wskazane i niewskazane. Dobierze rodzaj i ilość posiłków adekwatnie do stanu zdrowia, charakteru pracy i aktywności fizycznej pacjenta. Przeprowadzi okresowe kontrole uzyskanych efektów.

  • Porad fizjoterapeuty – trzy wizyty, a w uzasadnionych przypadkach w większej ilości w okresie do roku od rozpoczęcia udziału w Programie.

Fizjoterapeuta pomoże dobrać odpowiedni sposób wysiłku, uwzględniający występujące dolegliwości i schorzenia, oraz dopasuje rodzaj ćwiczeń do możliwości konkretnego organizmu.

  • Porad psychologa – psycholog pomoże w przezwyciężeniu barier stojących na drodze do zmiany.

 Schemat postępowania

Gdzie się zgłosić ?

Program przyjęto do realizacji na lata 2016 – 2020 z możliwością kontynuacji w latach następnych. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną spowodowaną emisją zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i związanym z nią wysokim wskaźnikiem rezygnacji z terapii w trakcie jej trwania, oraz mając na uwadze alternatywne programy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których wykonywane są badania laboratoryjne oraz realizowany jest kompleksowy program edukacyjny, w tym: konsultacje lekarskie, porady dietetyczne, zajęcia sportowe, nie podjęto działań umożliwiających kontynuację programu w 2021 roku.
Szczegółowe informacje o programach tutaj i tutaj

Realizacja programu w latach następnych uzależniona będzie od możliwości finansowych Powiatu, sytuacji epidemicznej w Polsce oraz możliwości skorzystania z alternatywnych programów zdrowotnych promujących zdrowy styl życia oraz poprawę stanu zdrowia poprzez zredukowanie nadmiernej masy ciała.

Co zyskujemy dzięki walce z otyłością?
  • poprawę wyników badań
  • wydłużenie długości życia
  • ustąpienie bądź redukcję dolegliwości, takich jak bóle stawowe zadyszka, uczucie zmęczenia, uczucie ciężkich nóg, chrapanie, zaburzenia miesiączkowania.

W latach 2016 - 2020 Program finansowano ze środków Powiatu Tczewskiego, Gminy Pelplin, Gminy Gniew, Gminy Tczew  oraz Gminy Subkowy.