Powiat Tczewski
Powróć do: strona główna

Apteki

Dyżury apteczne – nowelizacja art. 94 Prawa farmaceutycznego
Starostwo Powiatowe w Tczewie informuje, że od 1 stycznia 2024 roku na terenie powiatu tczewskiego apteki nie będą pełniły dyżurów.

W związku z nowelizacją art.94 Prawa farmaceutycznego obowiązek wyznaczenia apteki do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub w dni wolne od pracy będą miały powiaty, których siedzibą jest miasto liczące nie więcej niż 40 tys. mieszkańców. Dyżury w porze nocnej pełnione będą bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między 19.00 a 23.00, a w dni wolne od pracy bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między 10.00 a 18.00. Wyznaczenie apteki do pełnienia dyżurów na terenie powiatu, którego siedzibą jest miasto liczące powyżej 40 tys. mieszkańców, a do niego zalicza się powiat tczewski, będzie fakultatywne. Zarząd powiatu  może dokonać takiego wyznaczenia, po przeprowadzonej analizie poziomu zaspokajania potrzeb ludności w godzinach pracy aptek ogólnodostępnych na terenie tego powiatu. Będzie to możliwe dopiero po przekazaniu przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne informacji o rozkładzie godzin pracy tych aptek. W 2024 roku podmioty przekazują informacje o godzinach pracy aptek ogólnodostępnych w terminie do 31 stycznia 2024 roku.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw uchwała Nr LV/311/2023 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, określająca harmonogram dyżurów aptek na terenie powiatu tczewskiego, z dniem 1 stycznia 2024 roku przestanie obowiązywać.

Uwaga! W Tczewie „DOZ Apteka dbam o zdrowie” przy ul. Gdańskiej 8 C pracuje we wszystkie dni roku, łącznie ze świętami w godzinach od 8.00 do 22.00.

Aktualny rejestr aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, aptek szpitalnych, aptek zakładowych oraz działów farmacji szpitalnej dostępny jest na stronie: https://rejestry.ezdrowie.gov.pl/