Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
pochmurno
17°C
Powróć do: FUNDUSZE SPOŁECZNE

Projekt „Pomorskie dzieciom”

Pomorskie dzieciom

Projekt „Pomorskie dzieciom”

Realizator projektu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Wnioskodawca i grantobiorca

Wnioskodawcą jest Powiat Tczewski, a grantobiorcami:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie,
 2. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą z siedzibą w Tczewie przy ul. Kossaka 16,
 3. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu socjalizacyjnego z siedzibą w Tczewie przy             ul. Wyspiańskiego 2a,
 4. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Narkowach.

Główny cel

Zapewnienie wsparcia w walce z epidemią COVID-19 uczestnikom projektu, grupie dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tym opuszczających pieczę zastępczą), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z wychowankami i rodzinami zastępczymi. Nadrzędną rolą przedsięwzięcia jest łagodzenie skutków i przeciwdziałanie konsekwencjom wirusa SARS-COV-2 w środowisku pieczy zastępczej.

Kluczowe działania

Realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie:

 1. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Bony edukacyjne dla wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą celem ich wsparcia  w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie pandemii COVID-19.
 3. Doposażenie pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w sprzęt niezbędny do świadczenia pracy zdalnej oraz środki ochrony indywidualnej.
 4. Warsztaty edukacyjne dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w związku z COVID-19.
 5. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 6. Zapewnienie wsparcia wychowankom opuszczającym instytucjonalną pieczę zastępczą w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie pandemii w formie bonów edukacyjnych na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe lub wyposażenie w sprzęt komputerowy niezbędny do poszukiwania pracy.
 7. Doposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w środki ochrony i sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 oraz do nauki zdalnej.
 8. Refundacja kosztów związanych z czasowym zapewnieniem miejsc kwarantanny w placówce opiekuńczo-wychowawczej z powodu pandemii COVID-19.
 9. Zapewnienie superwizji indywidualnej i grupowej dla zespołów wychowawczych placówek opiekuńczo-wychowawczych.   
 10. Wypłata trzymiesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tytułu zwiększonego zakresu zaangażowania zawodowego w wyniku pandemii COVID-19.
 11. Wzrost samodzielności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności pożądanych na rynku pracy w dobie pandemii wśród młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą.
 12. Wzrost kompetencji i umiejętności pracowników placówek oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, tym samym świadczenia profesjonalnej, trafnej i skutecznej pracy w obszarze wspierania pieczy zastępczej w związku z COVID-19.

Realizowane przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze:

 1. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 2. Zapewnienie wsparcia wychowankom opuszczającym instytucjonalną pieczę zastępczą w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie pandemii w formie bonów edukacyjnych na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe lub wyposażenie w sprzęt komputerowy niezbędny do poszukiwania pracy.
 3. Doposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w środki ochrony i sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 oraz do nauki zdalnej.
 4. Refundacja kosztów związanych z czasowym zapewnieniem miejsc kwarantanny w placówce opiekuńczo-wychowawczej z powodu pandemii COVID-19.
 5. Zapewnienie superwizji indywidualnej i grupowej dla zespołów wychowawczych placówek opiekuńczo-wychowawczych.   
 6. Wypłata trzymiesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tytułu zwiększonego zakresu zaangażowania zawodowego w wyniku pandemii COVID-19.

Planowane rezultaty wspólne:

 1. Wzrost samodzielności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności pożądanych na rynku pracy w dobie pandemii wśród młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą.
 2. Wzrost kompetencji i umiejętności pracowników placówek oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, tym samym świadczenia profesjonalnej, trafnej i skutecznej pracy w obszarze wspierania pieczy zastępczej w związku z COVID-19.

 

Projekt objęty jest wymogiem trwałości.

 

Planowane rezultaty w zakresie działań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie:

 1. Minimalizacja i zniwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez świadczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.
 2. Rozwój i zwiększenie dostępności do świadczenia usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, tym samym poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych.

Grant pozwoli na osiągnięcie instytucjonalnej gotowości do świadczenia usługi zbliżonej do usługi świadczonej w ramach projektu przez instytucję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

 1. Wzmocnienie kondycji psychicznej wychowanków pieczy zastępczej, ograniczenie izolacji, lęków i objawów depresyjnych.
 2. Stworzenie pracownikom bezpiecznych warunków pracy na terenie instytucji oraz w środowisku rodzin zastępczych w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

 

Planowane rezultaty w zakresie działań realizowanych przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze:

 1. Poznanie i wdrożenie dobrych rozwiązań w obszarze pomocy dziecku.
 2. Stworzenie wychowankom oraz pracownikom bezpiecznych warunków zamieszkania, pobytu i pracy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
 3. Utrzymanie standardów w zakresie świadczonej opieki zdrowotnej oraz zdrowia psychicznego w placówce.
 4. Niwelowanie stresu spowodowanego pandemią i wprowadzonymi ograniczeniami poprzez udział w warsztatach.
 5. Zwiększenie świadomości dotyczącej ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.

Uczestnicy

Ogółem 109 uczestników, w tym:

–                    45 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,

–                    39 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej,

–                    7 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Tczewie, pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka,

–                    18 osób sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Okres realizacji

Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie będą prowadzone w okresie październik 2021 – marzec 2023, natomiast Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie w okresie wrzesień 2021 – grudzień 2022.

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Budżet

Łączny budżet przeznaczony na działania realizowane na ternie powiatu tczewskiego wynosi 516 780 zł, w tym:

–                    na działania planowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie:

196 250 zł, w tym 185 347,22 zł ze środków europejskich oraz 10 902,78 zł ze środków budżetu państwa – na podstawie umowy nr 25/U-ROPS-EFS/2021 o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zawartej  w dniu 21.09.2021 r. w Gdańsku

–                    na działania planowane przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze:

320 530 zł, w tym 302 722,78 zł ze środków UE oraz 17 807,22 zł ze środków budżetu państwa – na podstawie umowy nr 26/U-ROPS-EFS/2021 o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zawartej w dniu 21.09.2021 r. w Gdańsku.

 

Wymóg trwałości w projekcie „Pomorskie dzieciom”

           

            Grantobiorcy zobowiązują się do zachowania usług społecznych zaplanowanych w ramach realizacji projektu „Pomorskie dzieciom”, na podstawie umowy nr 25/U-ROPS-EFS/2021 (w przypadku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie) oraz umowy nr 26/U-ROPS-EFS/2021 (w przypadku Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zawartej  w dniu 21.09.2021 r. w Gdańsku, po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości równym co najmniej okresowi realizacji grantu, jak również do zachowania instytucjonalnej gotowości do świadczenia tych usług w zakresie zbliżonym do projektu i o podobnej jakości w zależności od potrzeb i wystąpienia popytu na te usługi. W przypadku zakupu środków trwałych w ramach grantu okres trwałości wynosi pięć lat od dnia zatwierdzenia sprawozdania końcowego z rozliczenia grantu.

            Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje  dotyczące  liczby  miejsc  oferowanych  przez poszczególnych  grantobiorców  po zakończeniu realizacji grantu w okresie trwałości, jak i form wsparcia w ramach usług społecznych objętych wymogiem trwałości.  

 

            Formy wsparcia w ramach usług społecznych objęte wymogiem trwałości w przypadku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie:

 1. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Pomoc w formie zbliżonej do realizowanej w formie bonu edukacyjnego dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą celem ich wsparcia  w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie pandemii COVID-19.
 3. Stworzenie pracownikom bezpiecznych warunków pracy na terenie instytucji oraz w środowisku rodzin zastępczych w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
 4. Warsztaty edukacyjne dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

           

            Liczba wspartych miejsc świadczenia usług istniejących po zakończeniu realizacji grantu oferowanych przez grantobiorcę w okresie trwałości, objętych wymogiem trwałości:

–                    28 wspartych miejsc świadczenia usług, w tym 12 w rodzinach zastępczych zawodowych i 16 w rodzinnych domach dziecka,

–                    1 specjalista – psycholog, świadczący specjalistyczne wsparcie psychologiczne,

–                    7 pracowników działu pieczy zastępczej świadczących usługę wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, tworzących miejsce uniwersalne w jednostce,

–                    wsparcie usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie ich funkcjonowania na rynku pracy, z wykorzystaniem środków finansowych przewidzianych przepisami prawa.

Okres trwałości: co najmniej do 31.10.2024 r.

 

Utrzymanie wyposażenia dla pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w sprzęt niezbędny do świadczenia pracy zdalnej oraz środki ochrony indywidualnej.

Okres trwałości: co najmniej do 31.12.2028 r.

 

 

Formy wsparcia w ramach usług społecznych objęte wymogiem trwałości w przypadku Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych:

 1. Specjalistyczne wsparcie dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 2. Pomoc w formie zbliżonej do realizowanej w formie bonu edukacyjnego dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą celem ich wsparcia  w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie pandemii COVID-19.
  1. Utrzymanie wyposażenia placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej w środki ochronne i sprzęt niezbędny do nauki walki z COVID-19 oraz w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej.
  2. Czasowe zapewnienie miejsc kwarantanny w przypadku pojawienia się wirusa COVID-19 w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Narkowach.
  3. Superwizja dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

Liczba wspartych miejsc świadczenia usług istniejących po zakończeniu realizacji grantu oferowanych przez grantobiorców w okresie trwałości, objętych wymogiem trwałości:

 

 1. 1.                  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z siedzibą w Tczewie przy ul. Kossaka 16

–                    liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji grantu: 14;

–                    okres trwałości: co najmniej do 31.05.2024 r.

 

 1. 2.                  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego z siedzibą w Tczewie przy ul. Wyspiańskiego 2a

–                    liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji grantu: 14;

–                    okres trwałości: co najmniej do 31.05.2024 r.

 

 1. 3.                  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z siedzibą w Narkowach przy ul. Tczewskiej 21

–                    liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji grantu: 14;

–                    okres trwałości: co najmniej do 31.05.2024 r.

 

Utrzymanie wyposażenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w sprzęt niezbędny  do nauki zdalnej oraz środki ochrony indywidualnej.

Okres trwałości: co najmniej do 31.12.2028 r.

 

WP

 

 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.