Powiat Tczewski
Powróć do: strona główna

Aktywny samorząd

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji Programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warunki uczestnictwa w Programie oraz jego realizacja określone są w następujących dokumentach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  1. tekst jednolity programu „Aktywny samorząd”;
  2. Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”;
  3. Kierunki_dzialan_oraz_warunki_brzegowe_obowiązujące realizatorów programu :Aktywny samorząd" w_2024_roku 

Pozostałe warunki realizacji Programu zawarte zostały w Regulaminie realizatora pilotażowego Programu „Aktywny samorząd”, określającym zasady przyznania dofinansowania osobom z niepełnosprawnością w 2023 roku, przyjętym uchwałą nr 314/878/2024 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 15 lutego 2024r. w sprawie określenia zasad realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Wnioski o dofinansowanie  składa się w dedykowanym systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) poprzez stronę https://sow.pfron.org.pl/logowanie  podpisujac się Profilem Zaufanym

Beneficjenci Programu, którzy w poprzednich latach w ramach programu „Aktywny samorząd” otrzymali dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (Moduł I, Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym), składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej w SOW.

Więcej informacji w zakładkach:

 Obszary realizacji

 Beneficjenci Programu

 Druki i wzory do pobrania: